Den nye E16-tunnelen er kjørbar, men vegvesenet vet fortsatt ikke når den kan åpnes

Anslagsvis 160-180 innbyggere i Vang tok beina fatt for å se på den nye E16-tunnelen i Øye. Men fortsatt kan den ikke åpnes for trafikk.