Den nye barnehagen i Vestre Toten er blitt ekstra gjev

Nye Ihle barnehage merker et løft. Men aller flest må avvises ved Vestrumenga.