Åpningen ble en lokal markering av at Turistforeningen feirer 150 års jubileum i år og DNT Gjøvik og omegn 25 år. Leder i Bymiljø i Gjøvik kommune, Halvor Bjaaland og prosjektleder i DNT Gjøvik og omegn, Fredrik Langballe sto for avdukingen av infotavla ved Jernbaneparken. De to la vekt på at det i Gjøvik bys nærhet har vært et udekket behov for fornying og merking av stier.

– I et folkehelseperspektiv er det ønskelig at vi satser på tilrettelagte stier fra der folk bor. Ingen bør bo mer en 500 meter fra en merket tursti, sa de to karene.

13 kilometer bynære turstier

I tillegg er det naturlig at de flotte naturområdene omkring byen og inn i Gjøvikmarka har et godt stinett. DNT har påtatt seg merking omkring Bergstoppen, og er snart ferdig med del 1 av prosjektet Gjøvik turstier – de mest bynære stiene.

Det siste året har en dugnadsgjeng i DNT merket disse turstiene:

1. Byrunden - 2,7 km

2. Mjøspromenaden - 2,4 km

3. Storgata-Hovdetoppen-Fastland-Sentrum - 3,6 km

4. Mathias Topps vei-Øverby - Eiktunet-Bergstoppen

5. Øverby-Fogdehytta - 1,2 km

De to siste rutene skal merkes ferdig i vår når det blir barmark. Altså til sammen 13 kilometer med bynære turstier.

– Noe å være stolte av

– I forbindelse med merkingen har vi hatt et løpende positivt samarbeid med kommunen ved bymiljøetaten. Vi mener at merkingen av turstier kommer byens og kommunens innbyggere i stor grad til gode og vil være noe vi sammen kan være stolte av.

Det har vært lagt ned flere hundre dugnadstimer til planlegging, merking og utarbeiding av informasjonstavler med kart. Vi har fått økonomisk støtte fra det nasjonale turskiltprosjektet, Gjensidigestiftelsen, Turistkontoret og fått tilsagn om midler fra spillemiddelordningen. Vi håper å kunne fortsette med videre stimerking i Gjøvikmarka, sa Fredrik Langballe.