I 2018 ble den internasjonale Fothelsedagen etablert. International Podiatry Day, 8. oktober hvert år er fotens dag. Fotterapeutforbundet i Norge er medlem av den internasjonale organisasjonen FIP som har 26 medlemsland globalt og består av 37.000 fotterapeuter, podiatrister, som dekker 892 millioner mennesker.

8. oktober er valgt fordi tallet 8 kan skrives som en fot som direkte visualiserer intensjonen til dagens budskap.

Målet med Fothelsedagen 8. oktober i år er å framheve viktigheten av å ta vare på føttene. Denne dagen oppfordrer fotterapeuter folk til å gå til regelmessig kontroll av føttene. Fotterapeuter snakker med annet helsepersonell og har en dialog slik at de vet når de skal henvise en pasient til en fotterapeut.

Vi retter fokus mot offentlige myndigheter og fotterapeuter i hele verden står sammen og det samme budskapet deles i alle land.

Fotterapeuter jobber med personer med mange forskjellige diagnoser. Personer med diabetes er en gruppe alle fotterapeuter har som pasienter. Hver dag må minst en person med diabetes amputere beinet. Det er i dag rundt 20.000-30.000 diabetespasienter i Norge med fotsår.

Beinamputasjoner hos diabetespasienter koster 500 millioner kroner pr. år i Norge. Undersøkelser viser at man sparer samfunnet for én million kroner ved å forebygge én amputasjon. Eksperter mener at antallet beinamputasjoner kan halveres dersom man etablerer et godt system som sikrer god oppfølging, blant annet hos fotterapeuter.

Fotterapeutforbundet oppfordrer alle til å ta vare på føttene sine og sørge for at de får den hjelpen de trenger.