Den fraværende iveren fra sentralt hold etter å få hele Norge på nett, bidrar til motsetningsforholdet mellom by og land

Av