Gå til sidens hovedinnhold

Den evige sykehusdebatten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser tilbake på det jeg har skrevet om sykehusstrukturen i Innlandet. For to år siden skrev jeg: «Vi behøver ikke flere omkamper. Jeg vil ha et hovedsykehus nå.» Men diskusjonen går ennå. Vi får stadig nye utredninger. Helse Sør-Øst har laget sin utredning. Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har i hvert fall laget sine egne analyser. For vel tre år siden laget Sykehuset Innlandet en samfunnsanalyse.

Da man trodde at det var enighet om Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, skjedde det noe. Statsråd Høie hadde flere ganger understreket at alle vet hvor Mjøsbrua er. Så kom plutselig Brumunddal som et alternativ, sjøl om Mjøsbrua aldri har gått dit.

Fra enkelte er det blitt sagt at forutsetningene har endret seg. Enigheten stammet fra da det var snakk om ett hovedsykehus. Nå er det snakk om et hovedsykehus, et akuttsykehus nummer to og et elektivt sykehus. Men den ideen er da ikke ny. 7. februar 2019 skrev HA at ledelsen i Sykehuset Innlandet orienterte styret om hvilke modeller som skulle utredes allerede i 2015. I oktober 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet Mjøssykehuset. Men det stod mer i det vedtaket. I tillegg skulle det utredes behovet for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen. Ingen protester da.

Så seint som den 16.06.2020 stadfestet Fylkestinget i Innlandet tidligere vedtak i Oppland og Hedmark fylkesting om at et hovedsykehus for Innlandet lokaliseres ved Mjøsbrua. Formannskapet i Elverum vedtok like før jul i fjor følgende uttalelse om sykehussaken: «Elverum kommune forlanger at den framtidige sykehusstrukturen utredes i henhold til Helse Sør-Østs vedtak fra januar 2019, og statsrådens godkjenning av dette i mars 2019, før styrebehandling i Helse Sør-Øst. Her slås det fast at Mjøsbrua er plasseringen for det nye sykehuset, og at den nye strukturen skal ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Herunder også alternativet Moelv-Elverum.»

Men seinere har Elverum og Gjøvik gått mot Mjøssykehuset. Stange og Løten har lansert sine alternativ. Hamar har lenge hatt sine planer. Elverum og Gjøvik har fått laget sine egne utredninger. Skulle ikke dette være nok så kommer SV på banen med sitt alternativ. I stedet for et nytt hovedsykehus, ønsker vi å bygge et moderne sykehus til erstatning for de gamle på Hamar og Sannerud, og videreutvikle dette sammen med det eksisterende sykehuset i Elverum.

Vi vil ha sykehusene på Gjøvik og Lillehammer som akuttsykehus og somatiske sykehus. Vi ønsker herunder kvinneklinikk på Lillehammer og fødeavdelinger i Elverum og Gjøvik. Vi vil opprettholde sykehuset i Reinsvoll og styrke satsningen på psykiatri.

Dette er et resultat av at Brumunddal ble lansert som sted for Mjøssykehus.

Kommentarer til denne saken