Gå til sidens hovedinnhold

Den ene etter den andre har framført dette argumentet med brask og bram, men lyver i stor målestokk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Bjørn Jarle Røberg-Larsens innlegg: «Investeringen hviler på at målet er faglig anbefalt»

1. Hva i alle dager mener du med at «investeringen hviler på at målet er faglig anbefalt»? Forslaget om å bygge et hovedsykehus i Hedmark er så til de grader omdiskutert at å si det er faglig anbefalt, er å lyve om at svært mange er av en helt annen oppfatning.

2. At Ap har sittet i snart 15 år og tatt imot faglige råd om å legge ned de eksisterende sykehusene i Oppland, må friskes opp for allmuen jevnt og trutt. Du henviser til Statens nasjonale helseplaner. Der står det at nåværende sykehus skal bevares, og ingenting om å bygge nye sykehus. (Et forbehold om Innlandet, hvor mye er uavklart).

3. Dette partiet er selvsagt ikke alene om å prise «målbildet» til SI-ledelsen. Sp, H, FrP og KrF har også latt seg lede av helsebyråkrater med en håpløs helseforetaksmodell som bakteppe. Sp regionalt er på fullstendig kollisjonskurs med Sp sentralt.

4. Disse politikerne støtter alle former for nedskjæringer og sier at «dette er til det beste for pasientene». De har aldri protestert på noe når sparekniven på nytt svinges innen eksempelvis somatikk, psykiatri og lungerehabilitering.

5. De har støttet alle nedtak av sengeplasser gjennom to tiår og dermed vært med på å svekke beredskapen kraftig. Da pandemien traff Norge, hadde fedrelandet vårt 5 intensivplasser per 100.000 innbyggere. Landene som har best intensivkapasitet, har 30 senger på 100.000. Hvorfor har de som politikere ikke stilt et eneste kritisk spørsmål angående denne situasjonen? Styret i Sykehuset Innlandet ser på beredskap som bortkastede penger, kan det se ut som. Direktoratet overstyrer nå Sykehuset Innlandet, for å arbeide med nye ansettelser, nye sengeplasser og nytt utstyr.

6. Vi ser at du overhodet ikke har snakket om økonomien i dette prosjektet. Det forundrer oss ikke; dette kan dere rett og slett ikke. «Tempelet» dere «tilber» koster mye og har blitt mindre og mindre med årene. Dette, selv om det ropes et kraftig varsko, etter dårlige planer og erfaring, om at nye sykehus er bygd for små. Hele summen på 8,6 milliarder kroner (2020-kurs) er nok heller ikke nok for å bygge. Hvor skal pengene til et annet «ekstra» akuttsykehus og elektivt sykehus (planlagte inngrep) komme fra? Og hvor skal pengene til lovet utbygging av desentraliserte tjenester komme fra? Mesteparten av byggesummen må lånes, og til rentebelastning. Dette betyr at lånet må tilbakebetales med stadige nedskjæringer. Det kan virke som om Ap og de andre partiene har glemt kriterier som ble lagt til grunn for de første planene for storsykehuset i 2005. For å få nok penger, måtte de fleste sykehusene i Hedmark og Oppland legges ned. Slik blir det nå også.

7. Du kan som fylkesrepresentant for Ap ikke ha satt deg inn i forutsetningene for å få kabalen til å gå opp. Hvordan kan du tro at 200 færre sengeplasser skal styrke tilbudet til pasientene? Hvordan kan du tro at SIs planer om å overføre 20 prosent av nåværende pasienter over på kommunene, uten at det følger med fem øre, er til det beste for pasientene? Hvordan kan du mene at et hovedsykehus, som vil sluke alle pengene, skal være det beste for et kjempestort område, like stort som Danmark? Du snakker om likeverdig tilbud og trygghet, men det er jo nettopp dette som forsvinner når sykehusene legges ned.

8. Hvordan kan du legge alle «eggene», til «ruging» i redet til byråkraten Svein Gjedrem? Han sier at «pasientene ikke skal trenge å sendes mellom sykehusene», snakker om å flytte oppgaver ut fra Oslo; og at «flere av de behandlingene vi må til Oslo eller Trondheim for å få, kan vi i framtida få hos oss». Hvem «oss» dette er, vites ikke. Dette blir bare en påstand fra Gjedrem uten rot i virkeligheten. Sannheten er at dette overhodet ikke har vært noe problem. Egenbehandlingen på sykehusene er på 91 prosent. Tallet er svært bra, men har vært fortiet av tilhengerne av et dårligere sykehustilbud. Den ene etter den andre har framført dette argumentet med brask og bram, men lyver i stor målestokk. Vi vil aldri kunne bygge et sykehus som gjøre oss uavhengige av toppkompetansen, som er – og blir – i Oslo.

9. Vi forlanger at sykehusene i Oppland; Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll, får penger til å ruste opp tilbudet til oss som er/kan bli pasienter. Bruk heller 9 milliarder på sykehusene i Oppland og Hedmark, ikke til en plan om stort nedtak av sykehussenger og en umulig oppgave for kommunene å etterkomme. Det er ikke til pasientenes beste!

Kommentarer til denne saken