Gå til sidens hovedinnhold

Demografisk forståelse og økonomiske utfordringer

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvor er de politiske partier? Hvilke mål har våre politiske partier for velferden i fremtiden?

I debatter mellom lederne i AP og Høyre loves det flere arbeidsplasser, mindre skatt og større offentlig satsing uten å se konsekvensene av løftene. Heller ikke NHO har dette perspektivet i sine langtidsplaner.

At antall eldre øker i betydelig grad, synes heller ikke å bli vektlagt. Landets økonomi og dermed kommunenes økonomi, kommer til å føre til utfordringer de neste årene. En utfordring som vil vare lenge.

Antall innbyggere kommer til å øke de neste årene, men sett i et kommuneøkonomisk perspektiv øker den «feil». For vi blir flere og flere eldre. Befolkningsgruppa som vil ha behov for offentlige tjenester øker, mens befolkningsgruppa som skal betale skatt og dermed finansiere de samme tjenestene kommer til å bli mindre. I 2010 var det 3,6 yrkesaktive per pensjonist. 20 år senere – i 2030 – vil det anslagsvis være 2,6 yrkesaktive per pensjonist. Det er et dramatisk fall.

En får ofte inntrykk av at mange kommuner ikke har forberedt seg godt nok på at innbyggerne kommer til å leve lenger enn før, og at førstegangsfødende blir eldre. Det gjør noe med sammensetningen av befolkningen. Summen av disse forholdene innvirker på skatteinntektene.

Sviktende inntekter vil få konsekvenser for statens og kommunenes evne til å investere, og til å drifte sine tjenester. Politikere og administrasjon vil møte store utfordringer med prioritering og forvaltning av mulige inntekter. Uttalelsen til kommunene fra fylkesmannen i Innlandet «Gjøre mer for mindre», er klare råd.

Vi har hatt relativt gode velferdsordninger i Norge. Det har vært en styrke for nasjonen i flere tiår. I den senere tid er disse velferdsordningene blitt satt under press. Framtidas eldre kommer også til å ha klare krav om velferdsordninger! Det er vel få kommuner i Norge som i dag har et toppnivå.

Utfordringene er av en så alvorlig karakter at politikere og innbyggerne rundt om landet umiddelbart må ta dette inn over seg.

Det har dannet seg et inntrykk av at flere partier ikke har tilpasset sin politikk og valg av tiltak til de økonomiske utfordringer Norge står overfor.

Første skritt i å tilpasse seg en ny virkelighet, må derfor være at lokalpolitikerne i hele landet tar framtidsprognosene innover seg, og så på bredt grunnlag legger en plan om hvordan en framtid med reduserte inntekter skal møtes. Fremtidens velferdsbehov er avhengig av god og planmessig fordelingspolitikk.

Kommentarer til denne saken