Hun er leder for prosjekt Aktivitetsvenn i Vestre Toten. Over 100 kommuner har allerede startet opp med Aktivitetsvenn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, deriblant Gjøvik og Østre Toten. Nå følger Vestre Toten etter. 31. mai inviterer de til det første kurs for frivillige i lokalene til Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss.

Folk som kan tenke seg å bli aktivitetsvenn bes melde seg på til Gunnhild Andersen, som er daglig leder av Frivilligsentralen. Pårørende til personer med demens kan henvende seg samme sted.

70.000 nordmenn har demens

Over 70.000 mennesker i Norge har demens. Mange av dem trenger hjelp til å kunne fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet med aktivitetsvenn-prosjektet er å kople sammen mennesker med noen som deler de samme interessene, det være seg lesing, turgåing, kinoturer, fisking, maling eller annet.

– Selv om demenssykdommen gjør at opplevelser glemmes raskt, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer, konstaterer Nasjonalforeningen. De ber aktivitetsvenner sette av om lag fire timer i måneden. Aktivitetsvennene får ikke lønn, men de skal heller ikke ha noen utgifter i forbindelse med den frivillige oppgaven. Eventuelle utgifter betales i utgangspunktet av personen med demens.

Sitter mye alene

Mange hjemmeboende demente sitter mye alene. Det har blant andre Åshild Schlytter og Elin Bergene i hjemmetjenesten i Vestre Toten erfart. – Det hadde vært strålende om de kunne få en aktivitetsvenn, som de kan gjøre noe sammen med, sier de.

– Ja, for mange kan en aktivitetsvenn være et godt supplement til å gå på dagsenter, framholder Venke Hagen ved Vestre Toten dagsenter.

– Det gjelder ikke minst en del yngre personer med demens, som er redde for å avsløre at de har demente. De blir ofte isolerte og ensomme, tilføyer hun.

LES OGSÅ: Sju personer under 66 år i Gjøvik har fått diagnosen demens

Svært begeistret

Demensforeningen i Vestre Toten er også svært begeistret for tiltaket.

– Aktivitetsvenner kan hjelpe personer med demens til et bedre og mer meningsfullt liv. Ved å være noe for et annet menneske, får man også så mye tilbake selv, sier Ruth Wenche Ese, styremedlem i Vestre Toten demensforeningen.

Om kurset

Kurset for aktivitetsvenner går over to kvelder av tre timer. Der får deltakerne blant annet lære om grensesetting og betydningen av taushetsløftet. De frivillige får videre trene på kommunikasjon med demenssyke og ulike situasjoner som kan oppstå. En av oppgavene i kursheftet lyder for eksempel som følger: «Du er aktivitetsvenn for Per på 82 år. Når du kommer på besøk er Per litt nedfor og forteller at han vil hjem til mor. Hvordan responderer du på dette?»

Spørsmålet er med andre ord om man gjør lurt i å realitetsorientere 82-åringen med demens om at mor er død eller ikke. Kurset gir svar på dette og mange andre aktuelle spørsmål.

FIKK DU MED DEG DENNE HISTORIEN?: – Det er viktig at folk skjønner at demens er en sykdom på lik linje med kreft og hjerteproblemer

Seks råd i samtaler

Kursheftet for aktivitetsvenner inneholder en rekke råd for samtaler med personer med demens. Her har vi sakset seks av rådene:

  • 1. Let etter meningen i ordene. Tolk ansiktsuttrykk, gester og handlinger for å forstå hva den andre ønsker å fortelle.
  • 2. Vær en støtte. Overse feil, vær raus og velvillig innstilt i kommunikasjonen. Prøv å forstå det som er ment, ikke de som er sagt.
  • 3. Forenkle og forsterke. Gjør samtalen oversiktlig. Ta ett spørsmål eller tema av gangen. Gjenta nøkkelord.
  • 4. Sørg for at det er rolig rundt dere. Begrens antall personer, fjern bakgrunnsstøy, snakk rolig.
  • 5. Kroppsspråk virker langt bedre enn ord; et smil, øyekontakt, en berøring.
  • 6. La personen med demens komme med gjensidige bidra i samtalen, eller tolk kroppsspråk og sett ord på det: « Jeg ser du nikker, jeg tror du er enig med meg.»

(Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

LES SISTE NYTT INNEN DEMENSFORSKNINGEN: – Andelen personer med demens går ned