Gå til sidens hovedinnhold

Vestopplendinger med i demens-kartlegging

Artikkelen er over 5 år gammel

Alderspsykiatrisk forskningssenter har laget rapporten «Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)». 1500 personer fra Hedmark og Oppland har vært med i kartleggingen.

Data fra totalt 5630 personer er samlet inn, hvorav 2771 personer hadde demens. Blant dem som er kartlagt, er hjemmeboende pasienter i Østre Toten og Gjøvik samt sjukehjemsbeboere på Hadeland, i Valdres og Gjøvik.

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, bruk av spesialisthelsetjenester, og omfang av hjelp fra pårørende til personer med demens i Norge. Dette danner grunnlag for et kostnadsestimat knyttet til demens i dag.

I prosjektet er også faktorer assosiert med ressursbruk analysert, samt at helserelatert livskvalitet hos pasienter med demens er undersøkt. Det er også gjennomført en framskriving av antall personer med demens til 2060. Framskrivingen danner grunnlag for et anslag over behovet for sykehjemsplasser.

I rapporten skrives det at årlige kostnader til helse- og omsorgstjenester for pasienter med demens er 358.000 kroner per person. Med utgangspunkt i en forekomst på 78.000 er dermed totalkostnaden for personer med demens 28 milliarder kroner per år. Totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele sykdomsforløpet for en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner.

Resultatene viser at pårørende vurderer pasientens livskvalitet som dårligere enn det pasienten selv gjør. Spriket er økende med økende grad av demens. Om man tar utgangspunkt i egenvurderingen til personer med demens, tapes kvalitetsjusterte leveår (QALYs) hovedsakelig i forbindelse med økt mortalitet hos personer med demens og i mindre grad på grunn av redusert livskvalitet.

Kommentarer til denne saken