21. september er den internasjonale Alzheimerdagen. Dagen er innstiftet for å øke kunnskapen om hjernesykdommen Alzheimers sykdom som fører til demens. Det er mange ulike hjernesykdommer som fører til demens, de fleste er uhelbredelige.

Hjernesykdommene som fører til demens forekommer oftest hos eldre mennesker. Fordi det blir flere eldre blir det stadig flere som stifter bekjentskap med demens, enten ved at man rammes selv, eller det er en kollega, et familiemedlem eller en venn som utvikler demens. I dag er det over 100.000 personer med demens i Norge, og hvis man legger til grunn at hver person med demens har mellom 4 og 5 nære pårørende, så blir det til sammen om lag 450.000 nære pårørende. Altså mange personer i dagens Norge er berørt av demens på ulikt vis.

Per i dag finnes det ingen kurativ behandling for de fleste sykdommene som fører til demens. Det er derfor viktig at alle kan noe om denne tilstanden for å kunne hjelpe og bistå de som rammes og deres pårørende.

I Innlandet markeres dagen med en konferanse på sykehuset på Reinsvoll, hvor tema for dagen er «Forebygging og tilrettelegging i hverdagen». Vi minner om Nasjonalforeningen for folkehelsen sin årlige demensaksjon, som går av stabelen i uke 38.

70 prosent av de innsamlede midlene går til forskning på demens, og 25 prosent går til lokale aktivitetstilbud. Ta godt i mot våre bøssebærere, og vær med å støtte en viktig sak.