Deler ut sju millioner til kreative tenkere

Artikkelen er over 1 år gammel

Pengepotten skal støtte innledende faser i landbruksbasert verdiskaping.

DEL

Det formelle navnet på tilskuddets formål er utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlene). Fylkesmannen i Innlandet har vel sju millioner UT-kroner disponibelt i år.

Støtte gis etter søknad. Mottakere kan være både organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket.

Hovedmålgruppen er samarbeidsprosjekter som direkte eller indirekte er med på å «styrke og videreutvikle det samlede ressursgrunnlaget i tilknytning til landbrukseiendommene».

Tilskudd gis kun til ikke-fysiske tiltak som mobiliseringsprosjekter, utredninger, kunnskapsinnhenting, kompetanseheving og tilretteleggende tiltak. Prosjektene skal sikre og øke sysselsetting i landbruket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken