Deformasjoner i fjellsider – setter inn droner og helikoptre for å undersøke skredfaren

Fieldwork

Fieldwork

Skutshorn i Vang i Valdres er et av fjellpartiene i landet der skredfaren skal kartlegges. Droner og helikoptre settes inn i høst.

DEL

Det er forskere fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) som på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utfører kartleggingen av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge.

En rekke fjell i fylkene Vestland, Møre og Romsdal, Innlandet, og Troms og Finnmark skal undersøkes.

Senest i oktober i fjor ble ti personer evakuert fra hjemmene sine etter at flere ras gikk nord for Øye i Valdres.

Viktig arbeid

Rasene ble ikke observert, men hørt, og nådde verken ned til de to husene i området eller E16.

Ordfører i Vang i Valdres, Vidar Eltun, bor selv i Øye.

– Det går ofte ras både på øst og vestsiden av Vangsmjøsa. Så får vi se hvor stort dette raset var. Det må NVE ta stilling til u. Det er ikke umulig at det skjer ras igjen, sa Øye til OA den gang.

Lagleder Reginald Hermanns i Vang sier til OA at arbeidet er viktig med tanke på å få oversikt over hvor en eventuell skredfare er størst.

Steinras i april

– Det er viktig å få kartlagt ustabile fjellsider og hvor utviklet deformasjonen er der så langt. Bruk av GPS i dette arbeidet er svært viktig, det samme er helikopter og drone. Droner hjelper oss på steder der det er bratt, sier Hermanns.

I april gikk det et stort steinras over Vennisvegen, øst for Øye. Raset stengte fylkesveg 2510.

Han opplyser at fjellsiden helt ned til Vangssjøen sør skal undersøkes. Der kan det tyde på at deformasjonen har gått helt ned til vannkanten.

Skånsomt

– Vi skal gjøre undersøkelser under vannkanten i høst. Den endelige rapporten blir forhåpentligvis klar neste år, sier lagleder Reginald Hermanns.

Kartleggingen i Skutshorn i Vang i Valdres skal foregå i høst, fra 14. til 22. september.

I forbindelse med undersøkelsene i september blir det altså gjennomført helikopterflyginger- og landinger, i tillegg til en del droneflyging.

NGU understreker at de vil begrense både helikopter- og droneflygingen mest mulig, og at arbeidet blir utført så skånsomt som mulig.

Artikkeltags