Gå til sidens hovedinnhold

Ytringsfrihet i Øystre Slidre?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med en viss undring at vi leser avisa Valdres lørdag 26. mai og avisas nyhetssak fra kommunestyremøtet i Ø. Slidre. Her kan vi lese om organisering av barnehagene i kommunen, og hvordan saken ble behandlet der. Administrasjonen i kommunen går inn for en felles styrer i to barnehager, noe som de ansattes organisasjoner går imot. Vi kunne i dette leserinnlegget ha kommet med mange gode faglige og pedagogiske argument for at Tingvang og Beito barnehage bør ha hver sin styrer. Men denne problemstillingen er allerede blitt tatt opp med kommunenes administrasjon av vårt lokallag i kommunen.

Det er rådmannen sitt forsøk på å kneble de ansatte vi reagerer på.

Vi ser at rådmann Øivind Langseth ikke ville gå inn på selve saken, men at han var opptatt av prosessen. «Denne måten å opptre på, aksepterer eg ikkje», sa rådmannen til de folkevalgte. Hva er det rådmannen ikke aksepterer?

De tilsatte i barnehagene har skrevet brev til lokalpolitikerne, og det faller tydeligvis rådmann Langseth tungt for brystet. Mener så Langseth at dette er ulovlig? Hvilken lovhjemmel vil han så vise til for å få støtte til sitt syn? Utdanningsforbundet Oppland mener at det er en helt feilaktig av rådmannen å påstå at saken ikke har vært tatt opp med han i forkant av brevet til kommunestyrepolitikerne. Vi vet at våre lokale tillitsvalgte har tatt dette opp med kommunens administrasjon flere ganger.

Når rådmannen går så hardt ut mot de ansatte i lokalavisa mener vi at det er på sin plass å reagere. Rådmannen lover også at dette skal bli tema på neste møte med de tillitsvalgte! Skal dette være en trussel? Det kan virke som om rådmann Langseth har fulgt dårlig med i nyhetene de siste månedene. Ytringsfrihet har vært i fokus i flere saker, der bl.a. saken rundt lektor Malkenes har fått stor oppmerksomhet. Det er et tankekors at det er i offentlig sektor at presset på de ansattes rett til å ytre seg er sterkest! Gjelder ikke Grunnlovens §100 Ytringsfridom skal det vere for de ansatte i Ø. Slidre kommune?

Sivilombudsmannen har i en rekke uttalelser lagt til grunn at arbeidsgiveren som utgangspunkt ikke har adgang til å reagere på de ansattes ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. Mener administrasjonen i Ø. Slidre at det foreligger en slik «risiko» i denne saken? Vi minner om at det skal svært mye til for å begrense de ansattes rett til å ytre seg.

Utdanningsforbundet Oppland vil hevde at de ansatte var i sin fulle rett når de skrev brevet til kommunepolitikerne. Saken var tatt opp med administrasjonen, men rådmannen og hans stab var ikke villige til å lytte til den argumentasjonen som ble lagt fram. Da ønsket de ansatte å benytte den retten de har til å komme med sitt syn på saken. Brevet til kommunestyret bidro til å belyse saken før en eventuell ny beslutning. At kommunestyret får breiere informasjon enn det administrasjonen eventuelt kommer med, må nok rådmann Langseth finne seg i! Det er viktig å få belyst saker grundig før beslutninger fattes.

Under en markering om ytringsfrihet utenfor Stortinget nylig sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal dette: Ledere må vise, i praktisk handling, at de verdsetter den kritiske ytring. Dessverre har rådmannen i Ø. Slidre med sin krasse uttalelse vist at han ikke setter pris på utsagn som går på tvers av administrasjonen sitt syn.

Om frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre, sa George Orwell.

Utdanningsforbundet Oppland mener at rådmannen med sitt utspill forsøker å kneble de ansatte og true de til taushet. Her har rådmann Langseth etter vårt syn gått langt over streken, og vi håper at kommunen ikke vil være bekjent av en «personalpolitikk» som legger til grunn at de ansatte er fratatt en av sine mest grunnleggende rettigheter, nemlig retten til å ytre seg fritt!

Kommentarer til denne saken