Regulering av Tretvatna

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarSvar på kommentar fra Jørn Fodnestøl i OA 18/7. Jeg skjønner godt at det er vanskelig å tro på hva VOKKS sier når utgangspunktet er at man mener å tro at VOKKS for 40 år siden har sagt noe som vi ikke kjenner oss igjen i.

Noen fakta: VOKKS utarbeidet en søknad om ytterligere 3 meter senkning av Trevatna i forbindelse med ny kraftstasjon ved Randsfjorden i perioden 1980-1984. Utgangspunktet for dette var at det i 1923 ble gitt konsesjon til dette etter søknad fra tresliperiene. Denne konsesjonen ble ikke benyttet fordi kostnadene ble for høye. I rapport om fiskeribiologiske undersøkelser bestilt av VOKKS 1980 som en del av søknaden står det følgende: «Store deler av Trevatn består av grunnområder. Det illustreres ved at overflatearealet ved dagens laveste regulerte vannstand (ca. kote 381) utgjør 74% av arealet ved høyeste regulerte vannstand (ca. kote 384). Ved en ny utbygging vil overflatearealet ved laveste regulerte vannstand (ca. kote 378) bare utgjøre 47 %.»

Søknad med underliggende rapporter var offentlig tilgjengelig. VOKKS trakk søknaden på grunn av motstand fra Søndre Land kommune som da var medeier i VOKKS.

At VOKKS skulle ha påstått at vannet fra Gjerdsjøen renner inn i Trevatna faller på sin egen urimelighet da VOKKS selvfølgelig alltid har hatt full kontroll på nedslagsfeltet til Trevatna. Dette er på 108 km2 og gir et gjennomsnittlig årlig tilsig på 49 mill m3 som er 4 ganger mer enn det vi kan lagre i Trevatna med dagens regulering.

Innlegget er også selvmotsigende fordi det argumenteres for høyere vannstand samtidig som at tillatelse til utbygging/drift av Fall kraftverk gitt i 2004 kritiseres. Her var forutsetningen at reguleringen av Trevatna skulle være uendret. Nordre Trevatn er demt opp ca 2,5 m som følge av utnyttelse av vannet til kraftproduksjon. Uten kraftproduksjon i Fallselva ville vannstanden blitt redusert tilsvarende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags