Du har hørt det før: Teknologi skal løse mange utfordringer og drive samfunnet framover i årene som kommer. Derfor trenger vi at flere kvinner velger teknologifag. Det vil styrke både tilfanget og kvaliteten på teknologisk arbeidskraft. Gode råd fra foreldre er viktig for å nå dette målet.

Behovet for teknologer er stort, og fremdeles utgjør menn et stort flertall av dem som velger teknologisk utdanning. Det vil NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon – og NITO–Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon–gjøre noe med. Vi vil også ha med oss den andre halvdelen av befolkningen.

Sju av ti foreldre sier de vet for lite om teknologiutdanning til å gi gode råd. Det viste en undersøkelse fra Kantar TNS for NHO i 2017. De spurte jenter i alderen 12-19, deres foresatte og karriereveiledere om teknologiutdanning og -jobber. Resultatene viser at mangel på informasjon er en viktig forklaring på hvorfor ikke flere jenter velger en teknologiutdanning.

Ingen forventer at du skal ha oversikt over alle teknologiutdanningene. Men det kan være greit å vite at tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon er retninger som åpner mange dører. Fagbrev, fagskole, universitet og høyskole er noen veier videre. En ingeniør med fagbrev har en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, og er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. På universiteter og høyskoler finnes det mange teknologi- og ingeniørutdanninger som en kan kvalifisere seg til. Alle skal ikke bli teknologer, men det skader ikke å ha døren åpen. Gjennom tekniske yrkesfag eller ved å ta realfag på videregående er man kvalifisert til å søke på høyere teknologisk utdanning.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at medlemsbedriftene har størst behov for håndverksfag, og ingeniørfag og tekniske fag. Innen yrkesfag er behovet størst for teknikk og industriell produksjon, tett etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Av ingeniører er det størst behov for elektroingeniører, og ingeniører innen bygg, maskin og data. Fire av ti bedrifter må utsette eller kutte i planlagt virksomhet på grunn av mangel på kompetanse. Jobbmulighetene er gode og varierte for den som velger en teknologisk utdanning. På Innlandet skal vi skape 25 000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene. Kompetanse er en nøkkel. 

16. november er NHO og NITO på Gjøvik med prosjektet Jenter og teknologi. På arrangementet får jenter i 9.- og 10. klasse lære mer om teknologiutdanning fra unge, kvinnelige rollemodeller. De får blant annet møte Ida Marie, som ble cyberingeniør ved Forsvarets høgskole på Jørstadmoen. Hun er kaptein, har tjenestegjort i Cyberforsvaret og er nå instruktør på høgskolen.

De får også treffe Guro, som tok utdanning som dataingeniør ved NTNU i Gjøvik. Hun hadde ingen erfaring med programmering før studiet, men hun var nysgjerrig på teknologien og ville jobbe med mennesker.

Vi spør deg pent: Hjelp oss med å forsterke budskapet. Ta praten med barnet ditt om tekniske yrkesfag, realfag og ingeniørutdanning. Ikke fordi alle skal bli teknologer, men fordi for mange ikke blir det på grunn av mangel på informasjon. Det kan du gjøre noe med.