Eidsiva og Gudbrandsdal energi har gitt seg i kast med risikosporten med vindkraft og da trenger de betydelig kapital. For tiden er utbyggingen av et antall vindturbiner i gang på Raskiftet i Trysil/ Åmot der Eidsiva deltar med 20% og Gudbrandsdal energi deltar med samme prosentandel. Og flere anlegg er planlagt. Selv om en ser bort fra ødeleggelsene av natur, er det fullstendig meningsløst å bygge ut vindkraft av økonomiske hensyn her i landet når en ser hvor fort markedet kan svinge.

Ringsaker kommunestyre brukte nylig minimal tid på å behandle innfrielsen av lånet (Ringsakers eierandel) til Eidsiva for at selskapet skal få en sterkere finansiell situasjon. Det kan bli en kostbar erfaring. Enorme investeringer kan fort bli verdiløse om markedet svinger. Anleggene er også meget kostbare å fjerne og etterlater seg mengder av ruinert natur. Havarier på vindturbiner er heller ikke uvanlig. Levetiden er ikke stort lengre enn halvparten av det som produsentene oppgir og nettoutbyttet av ren energi er meget tvilsomt.

Vindkraft er en meget ulønnsom energiform og betingelsen for utbygging er betydelige subsidier og «grønne sertifikater». Mye av fortjenesten går til produsentene av turbinene i utlandet og vi som strømabonnenter må betale.

Vi savner den nære styringen som var da elverkene var lokalt forankret og overskuddet ved driften gikk direkte til nettet. Senere fant kommunene ut at de ville ha overskuddet og nå er det store penger og profitt som er målsettingen og med den risiko som det innebærer.