2018 er yrkesfagens år

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

6.500 ungdommer er elever i de videregående skolene i Oppland, og vi har ca. 15 00 unge med lærekontrakt i en bedrift - unge mennesker som forbereder seg til arbeidsliv og videre studier.

Dette er ungdom som skal være med å forme Opplandssamfunnet, Innlandet, Norge. Den kompetansen ungdommene står igjen med etter et trettenårig skoleløp, er avgjørende for den fremtid vi skaper oss - med de muligheter og de utfordringer som ligger i vår tid.

I endring

Bransjer og virksomheter i privat og offentlig sektor beskriver behov for flere fagarbeidere og unge som vil gå en yrkesfaglig karrierevei. I Oppland har vi behov for arbeidskraft som kan ta oss av en befolkning som i økende grad blir eldre. Vi har behov for entreprenører, gründere og innovatører som kan bidra til å gjøre næringer og energiproduksjonen grønnere. Vi har, for å nevne noe, blant annet behov for ren og trygg matproduksjon.

Samtidig vet vi at arbeidslivet preges av rask teknologisk utvikling og globalisering. Dét gir endringer i næringssammensetning, arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Det pågår store nasjonale satsinger med endringer i yrkesfagstrukturen. Parallelt pågår det arbeid med fagfornyelser og utarbeidelse av nye læreplaner i alle fag. Dette er spennende prosesser som skal berede grunnen for at vi kan gi de unge kunnskap og kompetanse for fremtiden.

Sikker billett til jobb

Det er gledelig at 51 prosent av søkerne i Oppland ønsker seg til yrkesfaglige utdanningsprogrammer, men vi tror at enda flere elever har et stort potensial innen yrkesfagene. Kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» er derfor viktig for Oppland. 1. februar ble kampanjen sparket i gang, med et storstilt nasjonalt kick-off i Trondheim i regi av World Skills. I Oppland samlet elever og lærere, skoleledelse og politikere seg på Åretta ungdomsskole i Lillehammer for en felles oppstart av kampanjen.

Det er viktig at elever og foresatte har god kjennskap til de ulike yrkesfagene og at de har kunnskap om mulighetene som ligger i yrkesfagene. Et fag- eller svennebrev er i dag den sikreste billetten til jobb. Et fag- eller svennebrev kan også ligge til grunn for videre studier gjennom fagskolene, eller kan bygges på til studiekompetanse og studier på høyskole eller universitet.

Søknadsfrist 1. mars

Når søknadsfristen går ut 1. mars, er det drøyt 2 000 nye, håpefulle elever som har valgt retning på videregående skole for første gang. Da håper vi at valget er tatt på bakgrunn av god innsikt i de ulike fagene, interesser, mestringsområder og visjoner for fremtiden!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags