Siste skoleelev har nå gått ut av døra på Vestsida Oppvekstsenter (VOS), skolen er nå avviklet etter 51 år.På Vestsida i Søndre Land hadde vi et godt oppvekstsenter som flertallet av beboerne på Vestsida ønsket å ta vare på, ja faktisk over 300 vestfjerdinger skrev under på en underskriftskampanje for å bevare VOS. Skolelevene som bor på Vestsida skal fra høsten av begynne på fire forskjellige barneskoler, noen til og med på skole i nabokommunen.

Det har i media blitt skrevet at det ikke blir ro på Vestsida før skolen blir lagt ned. Mange som bor på Vestsida kan vel bekrefte at det aldri har vært mer uro enn det er nå. Familier står steilt mot hverandre og vil gjøre det i lang tid. Nedleggelsen av VOS er et sår det vil ta lang tid før gror for mange, i verste fall generasjoner. Skole og barnehage er av de viktigste grunnpilarene i et lokalsamfunn, og på Vestsida er dette ekstra viktig. VOS er det eneste kommunale tilbudet vi har på Vestsida, og VOS er samlingspunktet for nesten alle som bor på Vestsida i Søndre Land. På 17. mai i år var det stor oppslutning om arrangementet i regi av FAU i samarbeid med foreningen HELE-Vestsida. Hvem som skal ha 17. mai på Vestsida neste år er uvisst.

I de fleste lokalsamfunn hvor skolen er nedleggingstruet samler lokalbefolkningen seg for å bevare skolen, sånn var det dessverre ikke på Vestsida. I følge Landsforeningen for nærmiljøskolen (LUFS) har de aldri tidligere hørt om et lokalsamfunn som ikke er samstemte i å bevare skolen i lokalsamfunnet. Alle som er oppvokst og/eller har bosatt seg med barn på Vestsida vet at barna tilhører Vestsida skolekrets.

I følge noen politikere sparer Søndre Land kommune store summer ved å legge ned VOS, selv om ingen kan legge frem økonomiske tall som viser dette. I følge den økonomiske årsrapporten for Søndre Land kommune 2017 er VOS den eneste skolen som har et mindre forbruk. Samlet sett er det er overforbruk på over 10 mill kroner for skole og barnehager i 2017. Men det er vel kanskje lettere å legge ned VOS å tro at man sparer noen få kroner enn at de andre skolene og barnehagene må holde sine tildelte budsjett.

Flere barnefamilier har bosatt seg på Vestsida fordi det er trygt og godt for barna her. Ved at man nå har lagt ned skolen og dermed også satt barnehagen i fare, tar man bort det som for mange har vært avgjørende i valget om å flytte til Vestsida – og til Søndre Land kommune.

FAU har tidligere advart mot at flere familier kommer til å flytte hvis skolen blir nedlagt, nå har flere valgt å flytte fra Vestsida og ut av kommunen som en konsekvens av at skolen nå legges ned. Den første familien flytter allerede i løpet av sommeren ut av kommunen. Som følge av det mister Søndre Land kommune overføringer fra staten som kommunen får per innbygger og skatteinntekter. Tapte skatteinntekter/overføringer ved at kun én familien flytter, tilsvarer ca halvparten av driftskostnaden for ett års drift av bygningsmassen på VOS. Men så lenge en budsjettpost i kommunen sparer penger er det vel ikke så farlig om en annen budsjettpost mister inntekter…

Dere politikerne i kommunestyret som stemte for nedleggelse av VOS, hvordan tror dere interessen for å flytte til Vestsida og etablere seg med hus, familie og arbeid er nå etter skolen er nedlagt?

Et parti i kommunestyret snakket om at nå skulle de satse på Vestsida bare skolen ble nedlagt, at nå skulle det satses på blant annet fiber osv. Hvorfor har dere ikke gjort det før? Hva skal dere bruke for «salgsargument» for at folk skal bosette seg på Vestsida? Landlig, dårlig bredbånd, langt til skole og dårlig vei?

Hva skjer med barnehagen på Vestsida nå som skolen er nedlagt? Søndre Land trenger barnehageplasser, og på Vestsida har vi en barnehage som har ledig kapasitet til å ta imot flere barn ved kun å øke bemanningen, nye flotte lokaler er det der fra før. Dette har blitt skissert for administrasjonen og politikerne i Søndre Land ved flere anledninger, men det var visst for langt å kjøre for foreldrene på Østsida var svaret vi fikk. Det er visst lengre å kjøre fra Østsida til Vestsida enn vice versa…

Bedre å bruker millioner av skattekroner på å bygge en ny barnehage i Hov da, enn å fylle opp barnehagene i kommunen som har ledig kapasitet. Det går masse drosjer fra Vestsida til Østsida med unger så det er vel ikke noe verre å sende unger andre veien for å gå i barnehage på Vestsida.

Søndre land kommune skal være en bo-kommune. Vi i FAU skulle ønske dere politikere så verdien i å tilrettelegge politikken deretter, både for sentral utbygging og aktiv ivaretakelse av mindre bygdemiljøer. For dere kan si at politikk er prioritering, og vi skjønner at det er vanskelig. Men politikk er i bunn og grunn verdier. Og hvilke verdier har politikere i Søndre Land? Hva ønsker de at kommunen skal være? Hva er viktig, verdifullt? Hva holder vi kjært?

Siden vi som bor på Vestsida tydeligvis bare er en økonomisk utgiftspost for Søndre Land kommune, så er kanskje det beste å dele Vestsida i to, en del til Nordre Land og en del til Gran, så har kommunen spart enda mer penger.

Tilslutt vil FAU på VOS takke alle våre støttespillere som har stått på for å bevare skolen på Vestsida. Vi gjorde det vi kunne for å bevare skolen, men lykkes dessverre ikke.