Nedleggelse eller fortsatt skoletilbud på Vestsida. De fleste i kommunen ser nedleggelse og flytting av elever som fornuftig, både sosialt, få elever og kostbart.

Mange syns det er leit hvis det blir nedleggelse. Jeg har snakket med folk på Vestsida og fått presentert en helt annen historie enn den vi har hørt fra kommunen. Jeg har hørt at gode kloke politikere fra Venstre, Bygdelista og Senterpartiet bl.a., har synspunkter som taler for å bevare skolen. FAU har regnet ut at kommunen får store utgifter og mister overføringer og inntekter ved nedlegging, ikke innsparing som det blir snakket om i kommunen. 12. februar skal bestemmelsen tas.

Det viktigste for meg er barnas fysiske og psykiske helse. Små barn skal sitte på buss og være på reise flere timer pr. dag med bytting av buss eller bil og venting i all slags vær. I stedet kunne de ha syklet eller gått eller bli kjørt et kort stykke til sin egen skole. De kunne tilbringe tid ute med helsegevinst eller gjøre andre spennende og kreative ting, dyrket sine hobbyer.

Barna har blitt spurt og sier at de gjerne vil gå på sin egen skole selv om det er få elever. Faren for at Vestsida kan bli en fraflyttingsbygd, butikken kan mangle kunder og måtte legge ned og vanskeligere å få nye innflyttere og ny aktivitet, uten skolen. Jeg har hørt at familier vil flytte dit med barn og aktivitet, men ikke hvis skolen blir nedlagt.

Viktig å tenke på er at Vestsida har mye flott dyrkbar matjord, nydelige gårder og mye verdifull kompetanse både i landbruk og skog. Dette kan bli uvurderlig i tiden som kommer og kan få folk til å ønske å bo der. Ny kreativitet og innovasjon kan komme med den nye forskningen og de nye behovene som vil gjøre seg gjeldende framover. Folk som bor på Vestsida som har og har hatt barn på skolen, forteller om skolen som samlingspunkt og møtested i alle år, til fest og moro, til dugnad, kurs og aktiviteter. Skolen er vel den mest moderne og fineste skolebygningen i kommunen.

Det har vært en del forskning om forskjellen på små og store skoler og klasser. Mange mener at det er mindre dårlig oppførsel og mobbing i små klasser, at elevene blir sett og får raskere hjelp av lærerne, at barna oppfører seg bedre og har interesse og omsorg for hverandre. Det har vært et tema i små skoler at barna ikke har så store valg av venner. Da er det viktig at det er andre arenaer der barna kan møtes, idrett, felles hobbyer, teater, musikk og sang.

Vestsida er også en sjelden vakker bygd, som fortjener å bli verdsatt og utbygget.