– Det har hele tida blitt sagt at dette er kommunens penger og at kommunen har dårlig råd

Faksimile OA 22. november.

Faksimile OA 22. november.

Av
DEL

MeningerOmsorgssjefen i Vestre Toten Kommune, Trine Kløvrud, har et innlegg i OA den 22.11. angående bruken av gavemidler i kommunen. Gimles Venner vil her komme med noen kommentarer.

Kløvrud sier her blant annet: De fleste gavene knytter seg til «takk for god omsorg og pleie»  i kommunens omsorgstjeneste og er gitt til velferdstiltak blant ansatte og beboere i omsorgstjenesten, sitat slutt.

Dette rimer dårlig med at 3,8 millioner kroner står ubrukt. Det er flere grunner til at disse midlene ikke er brukt. Vi vil peke på noen.

1. Det har hele tida blitt sagt at dette er kommunens penger og at kommunen har dårlig råd.

2. Liten eller ingen kjennskap blant de ansatte om beløpenes størrelse.

3. Stor uklarhet om hva slags formål pengene kan brukes til.

I dag har mye forandret seg. Det er endelig slått fast at disse gavemidlene ikke er kommunens eiendom. Det er oppnevnt et nytt styre for Frie gavemidler. Her er også de ansatte representert. Dette er vi godt fornøyd med.

For å klargjøre disse forholdene, ber vi om at omsorgssjef Trine Kløvrud informerer skikkelig (forståelig) om måten å søke midler på. Dette gjelder alle avdelinger som mottar gaver.

At beløp på 3,8 millioner kroner  kroner skal stå ubrukt, er for oss i Gimles Venner helt uforståelig.

Pengene er gitt for å bedre forholdene for beboere og ansatte. De ansatte gjør en enestående innsats for våre eldre. De fortjener virkelig at disse midlene brukes etter givernes ønsker.

For Gimles Venner,

Olav Berg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags