Kommunestyremøtet 22.02.18 ble svært gledelig for idretten i Vestre Toten. Vi vedtok i dette møtet både å starte bygging av flerbrukshall på Reinsvoll, og å prosjektere utvidelse av Raufosshallen med en full hallstørrelse. Vestre Toten er ikke en rik kommune, og en så stor investering i idrettsanlegg er ingen selvfølge. Det var allikevel et bredt flertall i kommunestyret som stilte seg bak dette vedtaket. Kun fem representanter bestående av Venstre og Senterpartiet stemte mot. Jeg er glad for at vi har et kommunestyre i Vestre Toten som er modige nok til å investere i framtida. Idrettsanlegg er en investering i barn og unge, i folkehelse, i bolyst og attraktivitet som kommune. Jeg er sikker på at vi vil se positive effekter av dette vedtaket i lang tid framover.

Det er derfor med en viss undring å registrere hvordan FrP velger å fremstille saken i OA 26.02.18. FrP ønsket i kommunestyret å vedtaksfeste at hallen på Reinsvoll skulle ferdigstilles til skolestart 2019, men fikk ingen støtte til dette. I OA 26.02.18 hevder FrP at dette i praksis betyr at kommunestyret kan velge å skyve byggestart foran seg på ubestemt tid. Det er direkte feil. Kommunestyrevedtaket sier tydelig at flerbrukshall på Reinsvoll skal bygges så raskt som mulig med oppstart i 2018. Med vanlig framdrift vil hallen da stå ferdig i 2019 – som er kommunestyrets intensjon. Å vedta politisk når et byggeprosjekt nøyaktig skal stå ferdig er imidlertid krevende – derfor fikk ikke FrP støtte til sin formulering.

Flerbrukshall på Reinsvoll har vært planlagt over flere år, men blitt utsatt på grunn av vanskelig kommuneøkonomi. Imens har Reinsvoll skole hatt en utilfredsstillende midlertidig løsning for gym. At det har vært frustrasjon blant folk på Reinsvoll i denne ventetiden er fullt forståelig.

FrP har med stadige oppslag de siste årene uttrykt sin misnøye over olabuksegym og manglende hall på Reinsvoll. Det er opposisjonens privilegium å være misfornøyd uten å ha svar på løsning. For Arbeiderpartiet og resten av posisjonen har det ikke vært like enkelt. Først måtte vi få en kommuneøkonomi som kunne tåle en slik investering. Det har vi klart de siste årene, og nå fullfører vi det vi har lovet. Flerbrukshall på Reinsvoll kommer nå! Det er derfor trist at FrP ønsker å skape fortsatt tvil rundt dette. Folk har ventet lenge på flerbrukshall på Reinsvoll, og fortjener ikke mer usikkerhet.

FrP har gjennom denne saken tydelig framstått som et parti som har hovedfokus på misnøye og kritikk av andre partier. Muligheten for å bedrive dette nærmer seg nå heldigvis slutten i saken om flerbrukshall på Reinsvoll. I så måte kan leserinnlegget 26.02.18 anses som en siste krampetrekning. Det må faktisk snart være klart selv for FrP at vi er i ferd med å gjøre et kjempeløft for idrett og folkehelse i Vestre Toten – og vi bør alle ta del i å glede oss over det!