Det ser ut til at kommunestyret i Vestre Toten vil vedta å bygge idrettshaller både på Reinsvoll og Raufoss. Jeg mener at det er en meningsløs prioritering siden det er vedtatt at ungdomsskolen på Reinsvoll skal nedlegges. Reinsvoll skole trenger en gymnastikksal, men ellers bør målet for kommunen være å gi et meningsfullt tilbud til barn og unge som ikke finner seg til rette i organisert fysisk aktivitet.

I en undersøkelse for noen år siden svarte 42 prosent av 10.klassingene i Vestre Toten at de ikke deltok i organisert fysisk aktivitet, og 29 prosent svarte at de aldri hadde gjort det. Samtidig vet vi fra nasjonale studier at det er blitt mindre fysisk aktivitet blant en stor andel av barn og unge de siste årene. I dag er 20 prosent av 3.-klassingene i Oppland overvektige, og vi vet at overvektige barn i stor grad vil bli overvektige og lite fysisk aktive som voksne. Dette er gjerne de unge som ikke finner seg til rette i hallidrettene og annen organisert fysisk aktivitet.

Fra et folkehelseperspektiv er det disse barna som trenger en oppmuntring, og det må skje gjennom tidlig lekpreget aktivitet. Vi har lange, snørike vintre og et flott løypenett. Jeg går mye på ski, men ser nesten aldri skolebarn i løypene. Men skiglede skapes gjennom skilek, ikke ved å lokke eller true de unge ut på turer innover åsen. Kommunen trenger en skibakke med trekk nær Lønnbergbakken på Raufoss. Å ake med stødige ski gir tidlig mestring og skiglede uten at det behøver å ha et konkurranseaspekt.

Slike gode opplevelser er et godt utgangspunkt for å bli glade i å gå på ski og annen fysisk aktivitet og uteliv senere. En utredning for mange år siden viste at området er velegnet for en alpinbakke, men i første omgang bør en finne et riktig ambisjonsnivå. Det er likevel et poeng at et slikt anlegg kan være en attraksjon for kommunen: Det bor ca 60 000 innbyggere innenfor en radius på 2 mil fra Raufoss, og mange som bor i Osloområdet har en naturlig tilknytning til området. Kommunen bør ta kontakt med aktuelle grunneiere og kanskje med profesjonelle drivere av slike anlegg for å undersøke om det er grunnlag for en større satsing.