Eiendomsskatten er ikke bare usosial, den er også et ran fra et objekt der 2/3 av kjøpesummen utgjør en eller annen form for skatt eller avgift. I tillegg til skatt på egen inntekt skal også boligeieren betale skatter og avgifter på enhver form for vedlikehold. En livsløpsbolig er beregnet til 40 år. Med et snitt på 12.000 i året i eiendomsskatt blir dette 480.000 i eiendomsskatt i løpet av boligens livsløp. Et ran fra vanlige folks husholdningsbudsjetter.

Da Arbeiderpartiet innførte eiendomsskatten var det i påskudd av at flere av skolene var i så elendig forfatning at de måtte erstattes. Før innføringen var det 3 ting som skulle være på plass: kommuneøkonomien skulle være på stell (ute av Robekk), bommen på RV.4 skulle være fjernet og «evighetsavtalen» med industriparken skulle avsluttes slik at innbyggerne skulle få mindre VAR utgifter. Kun FrP i regjering klarte å fjerne bommen på RV. 4 før skatten ble innført! Men skatten ble innført lenge før renter og avdrag på de nye skolene belastet økonomien så mye av inntektene ble brukt på å rette opp den skakkjørte økonomien og komme seg av Robekk-lista. I stedet for å rydde opp i eget hus lot AP innbyggerne ta byrden.

Da kommunens økonomi ble friskmeldt og strøket fra Robekk-lista ville det vært naturlig at eiendomsskatten ble fjernet. Den gang ei. Kommunen fortsetter å tilrane seg 45 millioner i året fra innbyggernes fra før hardt skattede inntekter. De forsøkte også «å feire» seg selv. Administrasjonen og kommunestyret skulle «feire» at boligeierne hadde betalt for deres egen udyktighet. Dette bevitner at de ikke har hverken selvinnsikt, ydmykhet eller vilje til å ta innover seg det faktum at deres styring hadde kjørt kommunens økonomi til «konkurs» og at innbyggerne betalte regninga nærmest som kausjonister. Det slutter dessverre ikke her.

Vestre Toten er på full fart tilbake til Robekk-lista. Med en gjeldsbyrde på 148% av budsjettet, det anbefalte er 75 – 80%, og flere iverksatte og planlagte innvesteringer de neste årene er Robekk-lista farlig nære igjen. Rådmannen sier at kommunen har kontroll på økonomien, men hva om vi får en renteoppgang? Har Vestre Toten råd til det? Hvem skal betale denne gangen? Eiendomsskatten består så hvor skal AP nå finne nye inntekter? Skal de ringe Luksusfellen?

Arbeiderpartiet har styrt Vestre Toten i mange år. Det var de som styrte kommunen inn på Robekk-lista og det er de som nå styrer kommunen tilbake til Robekk-lista. Dette viser at de hverken har evne, vilje eller mulighet til å endre hverken kommunens eller sin egen kurs. De trenger avløsning. Neste år er det kommunevalg. Vi i FrP er klare til å gi AP nødvendig avløsning. Vi har evne, vilje og en politikk som er til beste for kommunen og kommunens innbyggere uten Eiendomsstraff(skatt). Vi gleder oss til neste års valgkamp. Fordi; Vi Vil Vestre Toten Vel.