Gå til sidens hovedinnhold

Kommuneøkonomi og sorteringssamfunnet

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I høst har vi sett en nylansering av begrepet «sorteringssamfunnet». I sin iver på sikre allianse med KrF har regjeringspartiene fremmet nesten rørende bekymring for at de svakeste blant oss skal sorteres bort før fødsel.

Dette er ikke et innlegg i abortdebatten, selv om jeg mener mye om den også. Først og fremst mener jeg at dette ikke skulle vært en debatt i det hele tatt. Dagens abortlov har etter min oppfatning bred støtte i befolkningen. Å dra opp denne debatten i utide skaper kun unødvendige konflikter og gir usikkerhet til mennesker som er i vanskelig livssituasjon.

Det jeg i stedet skulle ønske meg var at regjeringen bekymret seg mer for de svakeste blant oss etter fødsel, og å unngå at mennesker sorteres bort i samfunnet.

Lokalpolitisk er vi i innspurten av budsjettprosessen. I Vestre Toten er budsjettet for 2019 svært krevende. Det kan være vanskelig for innbyggerne å forstå dette. For Vestre Toten har hatt vekst. Vi har fått flere arbeidsplasser, flere innbyggere og økt skatteinngang. Ikke minst har innbyggerne bidratt gjennom innføring av eiendomsskatt. Allikevel øker utgiftene mer. Og de øker mest innenfor helse og omsorg, det vil si tjenester til de mest sårbare innbyggerne.

Kommunene har over tid blitt overført stadig nye tjenester innenfor helse og omsorg. Det er egentlig veldig bra. Det betyr at flere tjenester kan gis nært hjemme, og det betyr at tjenestene kan tilpasses lokale forhold. Problemet er at nye oppgaver ikke har blitt fulgt med nødvendig finansiering. Regjeringen ønsker nå til og med å kutte i finansieringen til ressurskrevende brukere. Kommunesektoren har blitt underfinansiert gjennom flere år, og nå ser vi resultatet.

I Vestre Toten har rådmannen foreslått nedleggelse av fem sykehjemsplasser og økning av eiendomsskatt i 2019. Dette vekker reaksjoner blant innbyggerne. Arbeiderpartiet deler denne bekymringen, og vi har bedt om andre alternativer til innsparing. Det er populært å peke på kutt i administrative stillinger. Det gjør vi gjerne der det er mulig, alle deler av kommunen må ta sine kutt. Det er allikevel begrenset hvor stor effekt dette vil gi. En viss administrasjon og ledelse må faktisk enhver virksomhet ha. Sannheten er nok at det meste kommunen driver med er viktig og nyttig for innbyggerne, og at store kutt smerter.

Det er på høy tid at norske kommuner settes økonomisk i stand til å skape gode lokalsamfunn og gi befolkningen gode tjenester. Fra regjeringens side handler dette om prioritering. Eller, om du vil, sortering.

Det virkelige sorteringssamfunnet er når skattelette til de rikeste prioriteres foran gode offentlige tjenester. Sorteringssamfunnet er det samfunnet vi får, hvis vi ikke klarer å gi en verdig eldreomsorg. Hvis vi ikke integrerer mennesker med ulike utfordringer. Hvis vi ikke har god skole for alle. Hvis vi ikke driver forebyggende arbeid blant barn og unge. Da sorterer vi mennesker bort – til utenforskap.

Vestre Toten Arbeiderparti skal også i budsjettet for 2019 prioritere for å skape et godt samfunn for alle. Vi vil motvirke utenforskap. Vi vil ha alle med. Lokalpolitisk gjør vi det vi kan. Men vi trenger faktisk at regjeringen snart ser viktigheten av kommunene og prioriterer – og sorterer – riktig.

Kommentarer til denne saken