Kan vi fortsette vår virksomhet på Gjøvik? Jo – med din hjelp. Tipper du eller spiller i Lotto o.l. fra Norsk Tipping? Har du hørt om Grasrotandelen? Dersom du registrerer deg der, og oppgir Gatebarnas Far med Organisasjonsnummer 991 253 769 som mottaker, vil vi motta 5 prosent av det du spiller for. Det vil bidra til at vi kan fortsette vår humanitære virksomhet i Oppland og omegn.

Bakgrunn for navnet Gatebarnas Far var Oslomannen Arne Skarpsno, som for vel 35 år siden startet opp sin lille organisasjon i Oslo, sammen med noen medhjelpere, for å samle inn mat og klær for utdeling til nødstilte, med særlig vekt på rusmisbrukere i hovedstaden. Han ble derfor benevnt som gatebarnas far i Oslo. Denne virksomheten pågikk i mange år, helt til han døde for noen år tilbake.

En av hans medhjelpere var Jack Fladvad fra Gjøvik, som etter en kort tid sammen med Arne Skarpsno, fant det formålstjenlig og etablerte og registrerte denne virksomheten med base i Opplandsregionen, all den tid han selv bodde og arbeidet i regionen. Ved hjelp av lokale medhjelpere fra Toten og Gjøvikområdet, og hver torsdag ettermiddag – året gjennom unntagen juli mnd. deles det ut mat og klær fra foreningens egen buss, ombygget for dens formål.

Dette er et frivillighetsarbeid, ulønnet i sin form, med betydelig engasjement på aktørenes fritid, et sosialt engasjement som er forbilledlig!. Gatebarnas Far er ved flere anledninger omtalt både i lokale aviser og tv. I år er det 15 år siden Jack startet opp i Oppland fylke. Her bør også nevnes ytterligere to medarbeidere, nemlig Monica Høst Rognstad og Hans Gunnar Espeseth.

Det koster å drifte en buss og en varebil. Varebilen farter rundt i Hedmark og Oppland fylke for å samle inn mat og klær fra næringslivet og butikker. Givergleden er meget stor blant disse, Jack og hans medhjelpere blir møtt med stor velvilje. Å drifte dagens virksomhet koster ca. 120.000 kroner hvert år. Drivstoff og vedlikehold av bilene, samt husleie til lager og fryseri på Raufoss krever sitt. Det er ikke til å unnslå at Jack – i særlig grad tidligere har bekostet mye av dette av egen lomme. En del midler har også kommet fra andre frivillige organisasjoner.

Stiftelsen Rettferd For Taperne ble etter hvert oppmerksom på denne ideelle virksomheten. På vår stiftelses landsmøte 2011 ble også Jack Fladvad behørig hyllet for sin uegennyttige innsats, hvor han mottok stiftelsens Rettferdighetspris. I stiftelsens senere styremøter ble det besluttet å engasjere seg dypere i Gatebarnas Far sin virksomhet, dette med bakgrunn i stiftelsens statuetter; å bidra til forebyggende tiltak for ikke å bli en samfunnstaper.

I nært samarbeid med Jack Fladvad ble den 11. mai 2012 et nytt styre etablert og registrert i Enhetsregisteret Brønnøysund. Styret som ble oppnevnt av stiftelse har følgende sammensetning: Knut Lunde styreleder, Hanne Mæland, Kirsti Birkeland, Hans Gunnar Espeseth, Monica Høst Rognstad. Styret mener derved å inneha bred erfaring innen praktisk sosialt arbeid, politisk arbeid og administrasjon. Administrasjonen er lagt til stiftelsens kontor på Dokka.

Det nye styret har nå det fulle ansvar for foreningens økonomi. En ikke ubetydelig kapital som for en del år siden ble samlet inn fra næringsliv og organisasjoner, bl.a. fra Den Norske Frimurerorden, og som ble øremerket Gatebarnas Far, gjorde det mulig å fortsette driften. Imidlertid vil det i fremtiden være helt avgjørende med pengestøtte fra andre organisasjoner og privatpersoner. Det nye styre mener ved dette å ha bidratt til at Gatebarnas Far kan fortsette, uten at en må ty til private penger fra dagens drivere.

Da våre inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke de årlige kostnader, har vi måttet bruke av tidligere oppspart kapital. Det vil derfor være tidsbegrenset hvor lenge vi klarer å drifte videre, og vi må derfor intensivere jakten på gode medborgere og- eller institusjoner med giverglede.

Organisasjonen har egne vedtekter som de skal forholde seg til. Foreningens formål er å gi hjelp og støtte i form av mat, klær og andre livsnødvendigheter til vanskeligstilte personer og familier, primært innen følgende grupper: De som lever på eller under fattigdomsgrensen, rusmiddelavhengige, barnefamilier der foreldrene er uten lønnet arbeid, barnefamilier med liten inntekt,enslige forsørgere, eldre med dårlig økonomi, handikappede som står utenfor arbeidslivet.

Vår visjon er å bedrive «intravenøs» og direkte hjelp til nødstilte, og som må ha fast bostedsadresse i nevnte regioner. Denne begrensningen hindrer at ordningen ikke blir misbrukt av andre. Vårt styre er- og skal være ulønnet.

Takk for at du verdsetter vår virksomhet, takk for at du tilgodeser Gatebarnas Far I Oppland med din grasrotandel.