Veistandard i Vestre Toten

Arkivbilde; Riksveg 4.

Arkivbilde; Riksveg 4.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevIfølge teknisk sjef Per Morten Aas Stenberg er vedlikeholdsetterslepet på vedlikehold på 120 millioner. Dette gjelder kun veidekket. Tar vi med nødvendig grunnarbeider blir fort summen det dobbelte. Dette gjelder kun de kommunale veiene. 112 km fylkesveier kommer i tillegg. Fylkeskommunen vil at kommunen tar over 7 av 17 fylkesveier. Disse hadde fylkeskommunen priset til snaue 38000 kr/km. Vestre Toten vil ikke ta over disse før de er utbedret.

Vestre Toten er en del av utredningen ATS Mjøsbyen. En plan for samordning av Areal- og Transportsatsning mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og Statens vegvesen rundt Mjøsa. Planen har mye bra i seg med unntak av 3 vesentlige punkter:

1. Planen gir fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen vetorett i utbyggingsplaner utenfor de 8 definerte satsingsområdene.

2. Planen legger opp til lokale bomringer rundt satsingsområdene der målsettingen er å redusere bilbruk og at bompengene skal utelukkende brukes til bygging av gang- og sykkelstier og kollektivtransport.
3. All utvikling skal skje innenfor 10 min sykkel- og 20 min gangavstand fra sentrumsfunksjoner.
Vi i Vestre Toten FrP sier klart nei til dette og har derfor fremmet en interpellasjon til kommunestyret der vi forlanger at hele planen skal legges ut til folkeavstemning og at denne gjennomføres sammen med kommunevalget 9 september.

På Raufoss ligger Industriparken som årlig eksporterer for 9 milliarder kroner. Dette er 1/3 av eksporten i Innlandet. Denne eksporten går i hovedsak nedover kontinentet. Det vil derfor være like viktig å se sørover mot Oslo og ikke bare nordover til Gjøvik, Mjøsbrua og videre til Hamar. Vi vil at Rv. 4 kommer med i neste rullering av NTP (Nasjonal Transportplan) og at AS Nye Veier skal stå for utbedring av veien. Videre vil vi at Gjøvikbanen blir sammenkoplet med Dovrebanen, for å få et mer helhetlig Intercity triangel og at det blir hyppigere avganger til/ fra Gjøvik.

Vestre Toten FrP har følgende prioriteringer for samferdsel:

• Rv4 og Gjøvikbanen må inn neste rullering av NTP.

• Legge press på fylkeskommunen for opprusting av fylkesveiene. Fortrinnsvis fv. 86/115 (Nordset-Lena), 114 (Raufoss-Fall), 111 (Vestre Toten Veg) og 246 (Reinsvoll-Lena).
• Redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.
• Utbedre gang og sykkelveier.
• Sikre trygge skoleveier.
• Styrke kollektivtilbudet.

I et langsiktig perspektiv vil vi at:
• Fv. 33 omgjøres til Rv. 33
• Ny trasé Rv/fv. 33. Lena – Reinsvoll – Landåsen
• Gjøvikbanen I tunnel gjennom Raufoss

Vi i FrP er opptatt av frivillighet i stedet for tvang. Derfor sier vi nei til lokale bomringer. Vi mener at det beste for
trafikksikkerheten og miljøet er at folk flest investerer i nye eller nyere og mer miljøvennlige biler. Lokale bomringer rammer de med lave inntekter, minstepensjonister og barnefamilier ekstra hardt slik at disse blir utestengt
fra daglige aktiviteter. Vi vil ha en levende kommune. Da må vi ha en god infrastruktur med gode og trygge veier. Er du enig med oss i dette må du stemme FrP ved valget 9 september. Fordi Vi Vil Vestre Toten Vel! Vil du vite mer om oss, besøk oss på www.vtfrp.noSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags