Det tok OED-minister Terje Søviknes 3 dager før han fikk publisert svar med påstander om feil i undertegnedes innlegg den 10. juli. Den 25. juli publiserte OA vårt tilsvar. Det inneholdt en del konkrete spørsmål som vi ønsket svar på. Sjøl om de fleste spørmålene enkelt og greit kunne vært besvart med ja eller nei, har de glimret med sitt fravær. Som en påminnelse skal vi her gi ham en kortversjon av de viktigste spørsmålene.

Fra 20. april til 20. juli var bare 3 av over 1.000 nyheter fra regjeringen fra OED. Av de ca. 80 nyhetene og pressemeldingene fra 20. juli t.o.m. 13. august var det ingen fra OED. Er ikke det i snaueste laget når så mye åpenbart er på gang?

Energieffektivisering på 20 prosent innen 2020 inngår i fornybardirektivet. En skremmende stor del av strømnettet er 50 år eller eldre. Oppgradering dette vil gi mere fakturerbar strøm og samtidig økt leveringssikkerheten. Effekttapet ved kraftutveksling i kablene til utlandet, vil iflg. NVE kunne bli over 15% hver vei. Kan dette være effektivt?

Vi presenterte dette sitatet fra Svensk Vindkraftförening: « ... det måste till betydligt mera radikala åtgärder samt nya och mer ambitiösa mål för att rädda dessa vindkraftägare, så de inte ska gå i konkurs men också för att stimulera till ny byggnation av förnybar ...» Er det disse «radikala åtgärder» Norge skal delta i?

SvD NÄRINGSLIV stilte nylig et spørsmål om nær totalhavari for vindkraft. (Ref.:

https : //w w w.s vd.s e/e tt- totalh averi- ar-nara-for-vindkraften) Med dagens priser på strøm og sertifikater er tapet 17 øre pr. kWh. Kan dette være «bærekraftig»?

I denne artikkelen fra Teknisk Ukeblad 7. august ( https://www.tu.no/artikler/her-plukker-de-ned-sa-godt-som-nye-vindmoller-og-sender-de-til-land-med-hoyere-strompriser/398593?utm_source=newsletter-2017-08-08&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter) mener direktør Christian Kjær i Danmarks Vindmølleforening at strømprisen skal opp. Han mener det indre markedet ikke fungerer og hevder:

“ ... det smarteste ville vært å få det indre markedet til å fungere med bedre infrastruktur og en harmonisering av støtteordningene til vindkraft, kjernekraft og kullkraft...”

Hva er FrPs holdning til deltagelse i denne«harmoniseringen av støtteordningene»? Vi belyste også at utenlandske investorer står for store vindkraftplaner og det aller meste av utbygginga som nå pågår i Norge. Er dette en ønskelig utvikling (?)

Regjeringen jobber med en «smidig overgang» med Sverige etter 2020 som skal gi; sitat: «... lavere utslipp, konkurransefordeler og arbeidsplasser i industrien, setter oss i stand til å eksportere ren energi til andre land og kommer forbrukerne til gode i form av lave priser...»

Eksisterende sertifikatordning vil koste norske strømkunder opp mot 50 milliarder over strømregninga. Ubygging av nett for vindkraft er så langt ca. 70 milliarder og eksportkablene koste strømforbrukerne opp mot 50 milliarder som begge skal betales av strømkundene over nettleia. Hvordan kan dette kan gi en prisreduksjon?

Et tilleggsspørsmål til slutt: På Nyhetskanalen TV2 den 14. aug. argumenterer Ketil Solvik-Olsen (FrP) for utbygging av vannkraft i varig vernede vassdrag. Motivet skal være verdens behov for energi. Men dette energibehovet er først og fremst i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Hvordan akter FrP å sende kraft fra Norge til disse markedene?