Miljøvalget 2017

Av
DEL

Meninger 

Venstre er Norges sosialliberale parti og setter oppvekstkår og utdanning svært høyt. Vi ønsker en politikk som fremmer småbedrifter og næringsutvikling der du bor.

Venstre har en svært lang og stolt tradisjon som spydspiss i kampen for bevaring av natur og miljø, nasjonalt og internasjonalt. I inneværende valgperiode har Venstre i dialog med andre partier oppnådd å skape handlingsrom for målrettet miljøarbeid. Partiet arbeider nå aktivt for å kunne få gjennomslag for nei til oljeboring i Lofoten. Målet er permanent vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstres prinsipper for klimapolitikken: All planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Alle nye forslag skal inkludere en vurdering av CO2 -effekter der det er relevant. Forurenser skal betale, det skal lønne seg å velg grønt, grønn konkurransekraft må skapes gjennom velfungerende markeder. Forskning skal vris fra det fossile til det grønne.

Kulturminnevern: Venstre har også over lang tid og i inneværende valgperiode vært aktiv pådriver for støtte til vern av kulturminner. I statsbudsjettet er det nå en økt satsing på tilskudd til istandsetting av fredete og verneverdige kirker og bygg, også som del av tiltakspakke mot økt ledighet. Bli med på dette laget – stem Venstre i Stortingsvalget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags