FLERE LÆRERE- OG MER TILLIT I SKOLEN.

Av
DEL

LeserbrevDen norske skolen er god, men to hovedproblemer gjør det vanskelig for lærerne å få nok tid til hvert enkelt barn. For det første er det problemet med overfylte klasserom og og for få lærere. For det andre er det overdreven kontroll og detaljstyring og testhysteri. Hvis det fortsatt skal være sånn at en lærer skal undervise en klasse på over 30 elever, sier det seg selv at hver elev får for liten tid og det vil bli nærmest umulig for en lærer å ta like godt vare på alle elevene. 

Den blå-blå regjeringa sier de i perioden 2014-2016 har bevilget 8430millioner kroner for å øke andelen lærere og redusere klassestørrelsen på 1.-4.trinn. Statistikken viser derimot at pengene har endt opp med knappe 198 lærere på 1.-4.trinn. På 5.-10.trinn har det faktisk blitt færre lærere. Det viser at elevgruppene som helhet har blitt større enn før.

Svs løsning er klar og tydelig: Flere lærere i klasserommene. Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen er enig med SV om flere lærere og færre elever per klasse. Svs forslag er en lærernorm, eller lærertetthet om du vil, som sikrer at ingen lærer har mer en 15 elever i snitt i ordinær undervisning for 1.-4.trinn og 20 elever for 5.-10.trinn. AP og SP foreslår også en lærernorm,men den gjelder kun de yngste elevene og på kommune nivå, den konkretiserer heller ikke antall elever per klasse.

Høyre,Frp og Venstre mener det ikke er behov for en nasjonal lærernorm da de mener det er kvaliteten på lærerne dette vil gå ut over. De mener også at de allerede har bevilget store summer til dette, men statistikken viser at pengene ikke når frem til klasserommene.

Derfor mener SV at vi må lovfeste en lærernorm på skolenivå, ikke kommunenivå for å sikre at alle elever blir inkludert. Det er kun SV og Krf som mener det må lovfestes på skolenivå og ikke kun på kommunenivå.

Det er på høy tid med et politisk skifte som står på for barna i grunnskolen. Regjeringen har brukt over 20 milliarder på store skattekutt, særlig til den økonomiske eliten. Vi vil heller øke antall lærere enn å øke skattekuttene til den økonomiske eliten.

 Svs lærergaranti vil koste rundt 2 milliarder kroner å gi omlag 2800 nye lærerårsverk og omfatte omlag 250 kommuner i Norge. En tilsvarende regel på kommunenivå vil kun utløse 1775 årsverk og 146 kommuner.

SV mener derfor at den eneste holdbare løsningen er å lovfeste en maksimalgrense på antall elever per lærer i skolen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags