30 TILTAK FOR ET MER RETTFERDIG NORGE - HVA STEMTE PARTIENE?

Av
DEL

LeserbrevHele 3600 barn i Oppland lever i fattigdom. Fylket vårt ligger over landsgjennomsnittet da 13% av barna lever i familier med vedvarnede lav inntekt. SV vet at barnefattigdom og økonomiske forskjeller kan endres gjennom politikk. Men – vi trenger din stemme for å skape et mer rettferdig samfunn!

I juni la SV frem for Stortinget en pakke på 30 tiltak mot økte forskjeller i Norge. Tiltakene gjaldt opptrapping av barnetrygden,gjeninnføring av barnetillegget for uføre, endring i skattesystemet og en rekke andre forslag for å få forskjellene i samfunnet ned.

Selv om flere av partiene prater med store ord om å redusere forskjellene, fikk ingen av Svs 30 forslag flertall. Det er bekymringsfullt at de andre partiene ikke behandler økte forskjeller med det alvoret som trengs.

Et av de viktigste forslagene var kravet om at regjeringen skulle legge en plan i neste års statsbudsjett for å øke barnetrygden. Barnetrygden har ikke blitt økt de siste 21 årene og nå er det på tide at denne økes!

Til tross for for at økt barnetrygd vil være et sterkt virkemiddel for å redusere barnefattigdommen, stemte ingen andre partier for dette. Sv foreslo også at de som urettmessig har mistet bostøtten skulle få den tilbake. Kun AP og MDG støttet dette forslaget.

SV mener skattesystemet er viktige verktøy for å sikre en rettferdig fordeling, fremfor at forskjeller reproduseres. Derfor fremmet SV forslag om vesentlige skattelettelser for de som tjener minst, mens de som er rikest i samfunnet vårt skulle bidra mer. Vårt forslag om å innføre en arveavgift for de aller rikeste fikk bare Svs stemmer.

SV fremmet også forslag om å lage en nasjonal plan for å sikre en helhetlig bygging av de boligene som trengs. Dette forslaget fikk verken støtte fra AP eller de andre partiene. Det fikk heller ikke vårt forslag om et statlig boligbyggerselskap eller forslaget om at staten kan gå inn og hjelpe folk med å kjøpe egen bolig.

Både AP, SP og MDG støttet Svs forslag om å reversere svekkelsene i arbeidsmiljøloven, som blant annet åpner for mer bruk av midlertidige stillinger. AP ville derimot ikke støtte Svs forslag om rett til heltid. Bare MDG støttet forslaget om fjerning av høyresidens egenandel på fysioterapi, som rammer 200.000 personer med kroniske lidelser.

AP- og nå også Høyre- snakker varmt om å bekjempe økonomiske forskjeller. Hva disse partiene stemmer i Stortinget avslører hvor lite de egentlige prioriterer kampen mot økte forskjeller.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags