Partiet Rødt og psykisk helse

Av
DEL

Meninger 

Debatten om psykisk helsetilbud i alle livets faser har rast både lokalt og nasjonalt når det gjelder strukturene - men hvor er diskusjonen om premissene for 'innholdet' i tjenestene?

Rødt har som utgangspunkt at alle har en psykisk helse som kan gå opp og ned. Vi jobber for at det skal være tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder forebyggende arbeid og antall behandlingsplasser. Pasienter i psykisk helsevern skal få informasjon om alle relevante behandlingstilbud for deres diagnose og ha muligheten til å velge mellom disse.

Alle kommunale, distriktspsykiatriske og private tilbud innen psykisk helsevern skal kvalitetssikres og etterses av Helsedirektoratet. Kvalitetssikrede tilbud skal være likestilt for refusjon under egenandelsordning. Det skal arbeides for kortest mulig ventetid på relevant behandling.

Og ikke alle som sliter psykisk har - eller ønsker å ha - et «pasientfokus» i sin egen hverdag. Det må etableres flere lavterskel møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse.

Bolig er en rett, for alle. Mennesker med psykiske problemer skal ha mulighet til å bo i egen bolig med den hjelp de trenger. Det skal opprettes flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging.

Rødt er ikke tilhenger av profitører innen velferdsektoren. Vi mener en offentlig tjeneste skal drives i offentlig regi. Innen rus og psykisk helse er det dog en rekke aktører som har drevet lenge og godt, med et idealistisk formål, som vi vil samarbeide med. Men i hovedregel skal det være et offentlig styrt helsevesen, demokratisk styrt.

Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene. Samtidig er helse og velferd blitt et svært profitabelt marked for private aktører. Økt sentralisering truer på sin side helsetilbudet for folk i distriktene. Rødt vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle.

Derfor vil vi fjerne egenandelene og sikre lokalsykehus med akuttberedskap over hele landet. Ansatte skal ikke ha ufrivillig deltid. Vi vil ikke ha innleid byrå-arbeidskraft, offentlige tjenester skal ha offentlig arbeidsgiver og høyresias angrep på arbeidsmiljøloven skal stanses.

Vi ønsker et helsevesen som forebygger sykdom og skade der det er mulig. Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. Stem Rødt - fordi fellesskap fungerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags