Det er trist, men forutsigbart at ungdom utenfor arbeidslivet og med manglende fullført utdanning blir misbrukt i valgkampen. Ledende politikere fra flere partier lover gull og grønne skoger hva gjelder jobb og utdanning. Hvis vi stemmer på dem. Ingen tallfester løftene. Politikerne lener seg til kommunene, det private næringsliv og andre arbeidslivsaktører. Som vanlig er det hos dem løsningen ligger. Vi vet av erfaring at, uten øremerkede midler, skjer det ingen tilpasning av utdanning og fleksibilitet i arbeid. Tenker politikere at nevnte aktører skal gi av sitt gode hjerte? Med de allerede pressede økonomiske marginene som foreligger?

La oss bruke det ledende regjeringspartiet Høyre som eksempel. I fem Landsmøtevedtak fra mars 2017 ramser de opp hva de skal satse på under overskriften: ” Høyre mener det viktigste for å redusere andelen unge utenfor arbeidslivet, er å sørge for at flere fullfører utdanningen». Disse mantraene er senere gjentatt svært ofte, ikke minst av arbeidsminister Anniken Hauglie i valgkampen. Men vi spør oss, hvordan skal dette gjennomføres? Når skal det igangsettes? Hvor mye øremerkede midler er satt av i inneværende statsbudsjett? Med Landsmøtevedtak i mars, er det god tid til å legge inn penger allerede i år. Og, hvorfor ikke «lekke» tall fra statsbudsjettet for denne godsaken? Hvis det ligger penger der da?

Vi vet hvor skoen trykker. Som representanter for en stor gruppe kronisk syke unge mennesker. Ofte er de diagnostisert med IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom, som Crohn sykdom og ulcerøs kolitt) før de har fullført videregående utdanning. Mange bruker 4–5 år eller mer bare på videregående, med de utfordringer det gir. De fleste sliter med å komme seg inn i et varig arbeidsliv. Mange sier til oss at de bruker det meste av energien til å klare hverdagen. Det være seg i utdanning eller på jakt etter jobb. Ferske resultater fra en omfattende norsk undersøkelse; IBD-sjekk.no, viser med all tydelighet hvordan det er å være ung IBD-pasient. Fra unge mellom 18–29 år ser vi formuleringer som: «Slitsomt mye tanker, ensomt, et uverdig liv, smertefullt, skamfullt og til slutt et helvete på jord», går igjen. Dette er den daglige kampen deres. I tillegg er livet uforutsigbart. Det innebærer at å gjennomføre et utdanningsløp på ordinær tid blir vanskelig. Garanti om stabilitet over tid til en arbeidsgiver blir krevende. Ungdommene trenger tilpasning, tid og forståelse. Og, som en av ungdommene i undersøkelsen sier: Det er «Vondt, fordi det ikke synes. Skulle ønske man fikk eksem når man var dårlig, slik at alle kunne se.»

På følgende spørsmålet fra IBD-sjekk.no: «I hvilken grad begrenser sykdommen din mulighet til å delta fullt og helt i jobben din eller studiene dine?”, svarer 40 % av kvinnene og 25 % mennene at den «I stor grad» hindrer dem. Legger vi til «Til en viss grad» Blir tallene 70 % versus 43 %. Hva tvinges disse ungdommene til i dag? Mange blir uføre mot sin vilje, de gir opp til slutt, og sliter med uverdighetsfølelsen som en konsekvens. Det kreves penger og en plan for å forebygge konsekvensene av denne utviklingen. Tall fra NAV (mai 2017) viser at «det er 13 399 mennesker på uføretrygd mellom 20–29 år» i Norge (VG 15.05.17.). Man skal ikke være matematikkgeni for å forstå at tallene vil øke hvis ikke noe gjøres.

La det avslutningsvis være sagt, Høyre er ikke alene. Både Gahr Støre og andre politikere har snakket på vegne av unge utenfor utdanning og arbeid. Det er fint hvis alle politikerne, før vi går til valgurnene i september, tallfester innsatsen for å bedre forholdene. Og, det hadde vært flott om de kunne fortelle oss hvordan de skal gjøre det, og når de har tenkt å begynne. Gjør de ikke det, bør de slutte å misbruke våre ungdommer i stemmesankingen. Det er uverdig og useriøst.