Valdresbanen – en hovedpulsåre for folkehelsen

:Arkivbilde

:Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Sist søndag var erklært som den nasjonale «Kom-deg-ut dagen». Kommende søndag er det den interkommunale «Gå ‘ta banen» dagen! En vinterfest i Valdresbanens spor mellom Eina og Dokka, gjennom 3 kommuner! Om snøforholdene tillater det, blir det kjørt opp nær sammenhengende skiløype i banetraseen (med bare 3 hovedveikrysningspunkter). På flere deler av strekningen er det allerede skispor. Den snille løypeprofilen gjennom et fantastisk landskap, har allerede vist seg å være et populært lavterskel tilbud, med særlig adresse også til de som ennå ikke har hatt ski på beina – og til dem som trodde de måtte legge skiene på hylla. Denne søndagen blir det familievennlige aktiviteter på samtlige 9 stasjoner, fra og med Eina stasjon til og med Dokka stasjon. Oppdatert status for arrangementene og sporforhold blir lagt ut på konseptets Facebookside Gåtabanen.

Det har vært et par oppslag i OA om Valdresbanens nåtid og framtid i det siste: Rekordsesong for dresinkjøring, særlig etter at det ble mulig å sykle dresinen helt til Hov – og tilbake. Og felles kommunestyredrøftinger i Nordre og Søndre Land, om rehabilitering av banetraseen til turformål.

Jernbaneverket har tidligere vært restriktive med å tillate aktivitet på banen, så lenge banen fremdeles hadde status som aktiv. Dresinkjøring ble gjennomført på streng dispensasjon, og sporsetting på vinteren har hatt et snev av «sivil ulydighet» over seg. Etter signalene i siste Nasjonal Transportplan, er det mye som tyder på at banen blir formelt lagt ned, og Jernbaneverket har følgelig kunnet være mer liberal i sin aksept for aktivitetene. Valdresbanen AS, med ildsjelen Nils Håkon Sandersen i spissen, har gjort en fantastisk innsats for å holde banen mellom Bjørgo og Hov intakt. Det kommer også vinterentusiastene til gode. Idretts- og Velforeninger, sammen med Frivilligsentralene og kommunene Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land, har på ulike måter sørget for å rydde store deler av banen for innvekst og nedfall. Klare til sporsetting – når vinteren får bestemt seg!

Det har blitt en del nedlagte jernbanestrekninger som er omgjort til turformål, bl.a. mellom Leira og Fagernes. Der tok visst kommunen seg raskt til rette da persontrafikken på banen opphørte i 1989, men så ble det da også turveien tilsvarende raskt gjennomført! For strekningen Eina – Dokka må nok kommunene ta ansvar for framdriften. Det må til en blanding av politisk vilje og interkommunal besluttsomhet for å få dette til i rimelig tid. Det er mange som vil delta, også med ildsjelinnsats, i en slik dugnad.

Mitt favoritt fremmedord er «synergi» – det viser til at effekten av samhandling gir vesentlig større uttelling enn innsatsen til de enkelte deltagere hver for seg. Dresinkjøring er et litt «eksotisk» innslag i mangfoldet av naturopplevelser som gjør våre distrikt attraktive – for innbyggerne og for tilreisende. Her er det fremdeles et stort utviklingspotensial – særlig om man får til en dresinadministrasjon også i Søndre Land enden. Dresin forutsetter imidlertid skinnegang, som er lite forenelig med bekvem gang- og sykkelaktivitet.

La oss ha flere tanker i hodet samtidig. Strekningen Eina-Dokka er lang – 47 km for å være nøyaktig. Kommunene bør, med utgangspunkt i allerede vedtatte intensjoner, lage en felles overordnet strategisk plan. Den kunne legge til rette for å videreutvikle dresin konseptet, avgrenset til dagens strekning. Samtidig kunne det startes en avviklingsprosess på de deler av banen – fra Hov og sørøstover, som allerede i dag ikke har noe «rullende materiell» å ta hensyn til. Med et slikt mangfold av lavterskel muligheter, så vil det bidra til at hver dag kan bli en «kom-deg-ut» dag! Valdresbanen blir en hovedpulsåre for folkehelsen i de tre kommunene. Valdresbanen er død. Leve Valdresbanen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags