Valdres ut av Innlandet?

Av
DEL

Bør Valdres hoppe av Innlands-toget og melde overgang til Viken? Sagt med andre ord, bør Valdres melde seg ut av gamle Oppland og bli en del av Buskerud, Akershus og Østfold? Spørsmålet har ulmet en stund, og tok fyr nylig da ordførerne i Valdres og Hallingdal møttes for å diskutere videre samarbeid. Valdres og Hallingdal har faktisk samarbeidet en del i tidligere tider også. Nå mener flere av ordførerne det er rett tid å se sørover og vestover, og ikke mot øst.

Det er lett å forstå. Diskusjonen om det nye innlandsfylket har i svært liten grad handlet om hvilken service det nye fylket skal gi sine innbyggere og regioner. Bykampen rundt Mjøsa er lite interessant for distriktene i Hedmark og Oppland. I Valdres har flere ordførere en følelse av at deres region er av begrenset interesse for fylkeskommunen. Dette stakk ganske dypt gjennom flere tiår. Det bedret seg først for Valdres den gang Gro Lundby ble fylkesordfører. Men etter ordførerskiftet ved forrige valg er Valdres tilbake i folden som en lite påaktet region.

Det faktum at et innspill fra sørvest blir tatt så godt imot, er det tydeligste tegnet det nye Innlandet kan få på at Valdres ikke føler seg hjemme i Mjøsregionen. Hvis maktsenteret i den nye fylket blir flyttet enda lenger unna – vi snakker om Hamar – blir Vikens sentrum stadig mer aktuelt, enten vi snakker om typen Sandvika eller Drammen.

Det er dit Valdres har sine beste kommunikasjoner. Det er mot Oslo den store flyttestrømmen fra Valdres har gått. Jeg husker selv at halve gymnasklasse dro til Oslo for å ta seg utdanning eller jobb. Mange av disse har flyttet tilbake og kommer patriotisk inn i arbeidsliv, styre og stell.

Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre, tente umiddelbart på tanken som kollegaene i Hallingdal sysler med. Det kan næringsmessig ligge mange fordeler og muligheter i å knytte seg til dette svært folkerike nye fylket.

Brenna tror det er folket i disse områdene som mer enn noen andre vet å verdsette Valdres som område for ferie, fritid og rekreasjon. Han viser til at Oslo Vest, Asker og Bærum er tyngdepunktet i hyttemarkedet i Valdres. Derfor er disse områdene stadig mer viktige for veksten i næringslivet i Valdres. Brenna er selv reiselivsmann og ser med pragmatisk blikk på hvordan regionen bør tilhøre sitt eget marked.

Her har ikke Oppland fylkeskommunen klart å gjøre jobben sin. Det er ingen grunn til å tro at det nye storfylket i Innlandet vil bedre på dette. Da måtte de har vist en helt annen interesse for distriktene sine mens de hadde muligheten. Og her ligger også den fundamentale svikten i regjeringens reformarbeid. Den har ikke synliggjort noen distriktsfordeler verken i form av tjenester eller funksjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags