Solidaritet med de Schibsted-ansatte

SKUMMEL TREND: – Mange arbeidsplasser og viktige offentlige tjenester står i fare for å forsvinne fra Valdresregionen, skriver artikkelforfatterne.

SKUMMEL TREND: – Mange arbeidsplasser og viktige offentlige tjenester står i fare for å forsvinne fra Valdresregionen, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

LeserbrevForrige uke kom nyheten om at Schibsted velger å legge ned sitt kundesenter med 70 årsverk på Fagernes. 120 ansatte mister dermed jobben. Etter fredagens allmøte i Schibsted, der den forelagte innstillinga ble vedtatt, ligger det an det bli vanskelig for mange å fortsette livet her – å legge ned hjørnesteinsbedriften vil derfor få ringvirkninger langt utover de 120 ansatte ved kundesenteret.

Schibsteds beslutning er tatt til tross for at virksomheten i Fagernes har blomstret: Siden etableringa i 2013, har bedriften tredoblet antallet ansatte fra 40 til 120 – dermed er den også en av de største i Valdresregionen. Kundesenteret har gitt kjærkomne arbeidsplasser, både for folk som alt bodde i regionen og for andre som fikk mulighet til å flytte til eller flytte tilbake til Valdres. Å eie og lede en hjørnesteinsbedrift medfører imidlertid ikke bare å kunne skumme fløten i medgangstider, men også å ta ansvar overfor egne ansatte når tidene endrer seg: Permitteringer, oppsigelse og nedleggelse bør til enhver tid være siste løsning. I denne omgang var det ikke hensyn til egne arbeidstakere som veide tyngst, men mulighet for større inntjening ved å selge ut tjenester.

Den varslede nedleggelsen av kundesenteret inntreffer ikke i et vakuum: I løpet av det siste året har det kommet fram at flere offentlige virksomheter i Valdres er truet av sentralisering. I fjor høst varsla Sjukehuset Innlandet at de ville legge ned døgnavdelinga ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) avdeling Valdres, til ansattes og brukeres fortvilelse. I slutten av mars ble det offentliggjort lekkasjer fra regjeringas kommisjon for ny domstolstruktur. Der kom det fram at etter en lang periode med økonomiske nedskjæringer foreslår en at åtte tingretter i Hedmark og Oppland skal bli til én – og den blir ikke i Gudbrandsdalen eller i Valdres. Mange arbeidsplasser og viktige offentlige tjenester står altså i fare for å forsvinne fra Valdresregionen.

Dette bidrar til en ødeleggende trend for mange lokalsamfunn: God distriktspolitikk er en finstemt balanse der alle parter må spille på lag. Forsvinner offentlige arbeidsplasser, rammer det også det øvrige arbeidslivet. Det blir vanskeligere å finne kvalifiserte arbeidstakere, og gjør det vanskeligere for bedrifter å etablere seg eller bli værende. Når private virksomheter tar signalene fra det offentlige og kaster inn håndkledet, forsterkes den onde sirkelen: Par som vurderer å flytte til regionen, men som bare kan finne jobb til én, velger heller andre regioner der det finnes flere arbeidsplasser. Slik blir distriktene og småbyene stående igjen med svarteper når offentlige tjenester sentraliseres: Når statens helseforetak og regjeringsoppnevnte kommisjoner innstiller på å sentralisere nøkkelvirksomheter som politi, domstol og trafikkstasjon fra Valdresregionen, gjør de det dermed vanskeligere for privat næringsliv – og i sin forlengelse også for folk - å etablere seg eller å bli værende. Når viktige samfunnsoppgaver blir flytta ut av distriktet forsvinner også lokalsamfunnskunnskapen hos dem som jobber i tjenestene, og det kan bli enda vanskeligere å få forståelse og innflytelse.

Sentralisering og avfolking trenger motgift: Staten og fylkeskommunen må bidra aktivt til å skape arbeidsplasser og stimulere til næringsvirksomhet i distrikter og småbyer. De må vise at moderne teknologi og kommunikasjonsformer kan bidra til å desentralisere, ikke sentralisere offentlig virksomhet.

Vi står sammen i kampen for de Schibsted-ansatte på Fagernes – og for en aktiv og skapende distriktspolitikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags