Gå til sidens hovedinnhold

Pengene når ikke elevene

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I to år på rad har Stortinget vedtatt en satsing på de laveste årstrinn i skolen gjennom flere penger til flere lærerstillinger. Dette utgjør nær en milliard kroner, noe som skulle tilsi at vi på landsbasis skulle hatt nesten 1000 flere lærerstillinger på småskoletrinnet. Tall fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) er nettopp lagt fram og de viser at regjeringens vedtatte politikk ikke følges opp i kommunene.

Kommunene har fått pengene, men elevene har ikke fått lærerne. Slik er det nasjonalt, og slik er det i Oppland. Selv om tallene justeres for elevtallsendringer ser vi samme resultat. Pengene har ikke kommet fram til elevene. Vestre Toten, Nord-Aurdal, Ringebu, Vågå og Sør-Aurdal er hederlige unntak. Her ser vi en økning i lærerinnsats for hele grunnskolen.

Søndre Land og Gran har økt lærertettheten for småskoletrinnet ganske merkbart, men reduserer på øvrige trinn. Gran strammer inn all økningen sin på småskoletrinnet med en tilsvarende reduksjon på ungdomstrinnet.

De største negative utslagene har vi i Lillehammer, Lom, Nord-Fron og Sør-Fron. I Lillehammer er det merkbar reduksjon på alle trinn og mest på ungdomstrinnet. I Sør-Fron er reduksjonen størst på 1.-4. trinn som er det trinnet som skulle vært styrket. Lunner har en styrking på de laveste trinn, men betydelig reduksjon på de øvrige trinn. Utdanningsforbundet kjenner ikke til at det i disse kommunene er naturlige endringer som skulle tilsi dette.

Utdanningsforbundet Oppland er lite fornøyd med disse tallene. Midler som er bevilget til skoleformål burde blitt tatt imot med jubel og heller blitt forsterket gjennom at kommunene tilførte egne ressurser for virkelig å satse. Isteden ser vi at skolemidlene brukes til å avhjelpe kommunale utfordringer på andre område.

Det er merkelig at Stortinget gjør vedtak som ikke følges opp, - som ikke gjennomføres. Regjeringen har ikke styringsredskaper som sikrer gjennomføring av vedtatt politikk. Løfter i statsbudsjettet egner seg ikke til å informere om hva som kommer til å skje med de kommunale tilbudene. Elever, foreldre og lærere har grunn til å føle seg lurt.

Kommentarer til denne saken