Gå til sidens hovedinnhold

Kvalitet krever tid

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvalitet krever tid - til å planlegge, til å vurdere, dokumentere, reflektere, både alene og i samarbeid med andre.

Rett før jul brøt Utdanningsforbundet forhandlingene med KS om ny arbeidstidsavtale for barnehagelærere. KS mener det ikke er noen grunn for å endre dagens avtale om 4 timer til for- og etterarbeid. Dette er et hån mot profesjonen – en provokasjon!

I rapporten etter Udanningsforbundets medlemsundersøkelse «Tid til faglighet», svarer 77 prosent av respondentene at 4 timer ikke er tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid. To tredeler mener dagens avtale ikke gir nok fleksibilitet. Utdanningsforbundet krever derfor en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles faglig planlegging.

Det er mer enn 30 år siden barnehagelærere første gang fikk en avtalefestet rett til å disponere fire timer i uka på den måten de selv mener er best for barna. Den gang var det få formulerte pedagogiske ambisjoner for barnehagens arbeid. Barn som gikk i barnehagen var oftest over 3 år, og barnegruppene var mer ensartet i kultur- og språkbakgrunn. Dette har forandret seg betraktelig. I dag har vi en rammeplan med over hundre målformuleringer. Sort sett alle barn går i barnehage. Vi har langt større andel av de yngste barna (1 og 2 åringene), og barn og foreldre representerer et mangfold av språklig- og kulturell bakgrunn. Barnehagen har blitt mer kompleks!

Gode, meningsfulle dager i barnehagen kommer ikke av seg selv. Hvert enkelt barn; ett-åringen og fem-åringen, det etnisk norske barnet og barnet med annen språklig- og kulturell bakgrunn, det sjenerte barnet, det utagerende barnet, barnet som sliter med å få venner, barnet som er utrygt, det modige barnet, barnet som biter, barnet som mestrer det meste….ja, rett og slett alle disse unike individene finnes i enhver barnehage. Hvert av disse barna fortjener barnehager med god kvalitet. Da må barnehagelærerne ha tid til å forberede arbeidet sitt, og følge opp barna.

Barnehagelærerne mener dagens avtale ikke fungerer godt nok. Nå kan KS vise seg verdig sin rolle som barnehageeier, og lytte til sine ansatte, og ved dette bidra til at barnehagebarn sikres lærere som har tid til å ivareta det enkelte barns behov. Vårt håp er et godt resultat i nemnd, men dersom nemndas avgjørelse ikke kan aksepteres av våre medlemmer, kan arbeidstid for barnehagen bringes inn i hoved tariffoppgjøret 2016. I 2014 streiket lærerne i skolen for muligheten til å være gode lærere. Provoserte barnehagelærere er klare til å ta kampen i 2016.

Kommentarer til denne saken