I et leserinnlegg 7. november går Jan Vaag Endrerud hardt ut mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en ekstremt dårlig ide, spesielt med tanke på utfordringene den norske oljeindustrien nå står ovenfor. «Et nei til konsekvensutredning er et ja til framtida» var budskapet Endrerud formidlet i innlegget sitt. Dessverre er dette tvert det motsatte av hva som faktisk er realiteten.

De neste årene kommer den norske velferdsstaten til å måtte gå gjennom en massiv endring, og akkurat derfor er det viktig at vi forbereder oss på omstillingene som kommer. For hvordan har vi tenkt å opprettholde dagens levestandard, velferdsordninger og lave arbeidsledighet hvis vi stopper utredningen av en industri som står for 20 prosent av statens totale inntekter? Ingen er i tvil om at oljesektoren kommer til å måtte gå gjennom store forandringer de neste årene, men nei til oljeboring er et nei til den fremtidige velferdsstaten.

Som det blir nevnt er Sør- og Vestlandet spesielt rammet av arbeidsledighet, men dette er ikke resultatet av at dagens regjering er passiv. Under åtte år med rødgrønn regjering var man lenge klar over at det norske oljeeventyret var på vei mot slutten, det ble dog ikke tatt initiativ til omstilling overhodet. En direkte konsekvens av dette er et mer oljeavhengig Norge som man i dag har sett utfolde seg. Når man i tillegg til dette sier nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja snur man ikke bare ryggen til mer kunnskap, men også en næring som kommer til å være avgjørende i årene som kommer.

LO har også gått inn for en konsekvensutredning av området. Arbeidstakernes interesser må være prioritet nr.1 sa Gerd Kristiansen under olje- og gasskonferansen i Bodø. Dette burde vel også stå i sentrum for AUFs politikk når vi ser at 40.000 arbeidsplasser har forsvunnet i oljesektoren siden begynnelsen av 2014? At kommunene har lyktes med å skape vekst i områdene er derfor ingen argumentasjon for å stoppe utviklingen av nye arbeidsplasser.

På bakgrunn av dette må vi slutte å behandle dette som en prinsipiell debatt om miljøvern. Selvfølgelig er miljøet viktig, men for å lykkes med omstillingen er vi nødt til å ha med næringslivet. For om man liker det eller ei kommer oljen til å spille en stor rolle også i årene som kommer.