Den dagen Norge slutter å utvinne sin olje, er vi faktisk med på å gjøre verdens klima verre, og det skremmer meg at AUF har vedtatt styrt avvikling av oljeindustrien innen 2035. At vi slutter å utvinne vår olje og gass vil ikke gjøre verden til et bedre og renere sted, når vi faktisk bidrar til at kullproduksjonen øker.

Det er lett å forstå hvorfor mange tenker at vi burde slutte med utvinningen av olje og gass. Olje og gass er store syndere til dagens forurensing, og klimagassutslippene er fortsatt større enn de burde, i de aller fleste land. Norge derimot, er en av verdens reneste olje- og gassprodusenter, og vi utkonkurrerer noe av det mest forurensende på markedet. At Norge slutter å utvinne sin olje vil ikke forebygge den globale oppvarmingen eller lage en blåere himmel. Hvis Norge slutter å utvinne olje og gass vil for eksempel kullet få mindre konkurranse på markedet og selge bedre, som gjør at kullproduksjonen øker. Mer forurenset olje vil bli mer attraktivt på markedet og statene som produserer det vil få større inntekter, og dermed produsere enda mer.

Som sagt, vil miljøet nærmest tape på at vi slutter med utvinningen vår. Norge har formet seg etter oljeutviklingen og det er om lag 250 000 sysselsatte i petroleumsvirksomheten. Hvis vi skal slutte med utvinningen, er mitt spørsmål angående arbeidsplasser ganske klart: hvor skal disse 250 000 nordmennene jobbe? 250 000 nordmenn står arbeidsledige, og staten plikter til å livnære de arbeidsledige fra petroleumsvirksomheten, med inntekter fra staten. Dette er 250 000 arbeidere som i dag tjener godt, og er store ressurser for staten. Hundretusener av mammaer og pappaer står arbeidsledige, og vet ikke hvordan de skal klare å forsørge fremtiden sin, og barna sine. De vil streve hver dag for å finne en ny jobb, muligens begynne på en ny utdannelse, forsørge familien med betydelig mindre inntekter, og vemodigheten av å ikke ha en jobb å gå til. Ikke bare vil vi rive vekk arbeidsplasser som er svært viktig for mange norske familier, og inntekter i form av skatt, men også en av våre viktigste handelsinntekter. Sluttsummen her vil bli: miljøet vinner ingenting, Norge taper milliarder av kroner, og mange norske familier får en mer økonomisk og utfordrende hverdag.

Vi blir stadig bedre og bedre. Et bredere utvalg av fornybare ressurser kommer til syne, og den dagen vi kan skifte ut olje og gass med fornybare ressurser, som ikke bare er fornybare, men gir både bedre kvalitet, muligheter og jobber, skal ingenting nøles om, olje og gass skal vekk. Men der er vi ikke enda! I prosessen etter fornybare ressurser, og en høy energietterspørsel er ren olje og gass fra Norge den beste nåværende løsningen. Vi ser at fattige land som får større tilgang på energi, har en mye større og raskere utvikling enn land med svært begrenset tilgang til energi. Er det ikke da riktig at vi er med på å løfte land ut av fattigdom? Disse menneskene som har kommet seg ut av fattigdom kan senere bidra til mer kunnskap om bedre energikilder enn de vi har i dag, men akkurat nå i dag trenger verden litt av vår olje og gass.

At vi slutter å utvinne og lete etter olje og gass vil ikke ha noe påviselig, positiv effekt på miljøet. I verste fall fører det til at dørene åpner seg for andre land, og de selger bedre av sin olje- og gassproduksjon, eller kull. Den norske økonomien derimot vil merke en stor nedgang, og det vil ha en negativ effekt på velferdsstaten.

Både velferdsstaten og miljøet trenger verdens beste, og reneste olje og gass – nemlig den norske.