Ja til å fjerne ulvesonen

Av
DEL

Meninger 

Om en drøy uke har vi landsmøte i Unge Høyre. Der skal vi vedta et klimaprogram som skal si noe om hvilket syn vi skal på rovdyrpolitikken og forvaltningen av denne, og dermed et forslag om å oppheve ulvesonen.

Ulvesonen ble vedtatt med hensikt i å bevare en bærekraftig ulvestamme i Norge. Videre har vi sett at det har hatt store konsekvenser for næringsgrunnlag og livskvalitet i de områdene det ble bestemt at ulven skulle få oppholde seg.

For oss handler ikke dette først og fremst at vi vil ha jegeren ut i skogen for å skyte mer ulv, men om hvordan vi skal forvalte den ulven vi har. For vi har sett det flere ganger; sau og ulv går dårlig overens, senest forrige uke ble 24 dyr drept etter et ulveangrep nord i Hedmark.

Bernkonvensjonen, den internasjonale avtalen som ulveforkjempere bygger sin argumentasjon på, åpner også for at man skal kunne ta ut ulv for å verne om lokalt næringsliv. Dette er overhode ikke blitt gjort, og det er ikke lenger sau på beite å finne nord for Elverum. Å fjerne ulvesonen setter ikke begrensninger på hvor mange ulv vi skal ha i Norge, men det stiller krav til en forvaltning som er uavhengig av geografisk plassering og dermed mer rettferdig.

Unge Høyre vedtok i 2010 i sitt program “Grenser for politikk”, at eiendomsretten var ukrenkelig. Det at den norske bonden da skal få drive matproduksjon med minst mulig inngripen fra statens side er en viktig del av denne. Vi mener selvfølgelig at bonden må ta vare på miljøet og samfunnet rundt seg, men må da også få beskytte dyrene sine og føle seg trygg på at staten hjelper til for å bevare næringsgrunnlaget framfor å beskytte et rovdyr til enhver pris. En trygg jobb for bønder, der de er mest mulig selvstendige er et viktig mål for velferdsstaten.

I Norge har vi et viktig demokratisk prinsipp som sier at de fleste avgjørelser bør tas i nærheten av de som berøres, vi må lytte til de som er berørt.

For oss handler dette om verdier. Dersom vi må velge mellom ulv og norsk matproduksjon, og ikke minst at folk bosatt i ulvesonen skal ha et trygt liv og muligheten til å ha dyr på beite, er det et enkelt valg. Sonen bør oppheves – og vi bør få en ny rovdyrpolitikk som ivaretar flere interesser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags