Da var vi her igjen, da, Kvikstad. Og om jeg ikke har rista på hodet før over det du skriver, så ble det nesten whiplash nå.

Jeg skjønner du er bekymra for hvor fagkompetansen skal komme fra, for den faglige gjennomgangen av ulv. En gjennomgang som strengt tatt ikke er nødvendig, da det har vært mer enn nok av kompetente forskere som har gjennomgått både det ene og det andre angående ulven i Norge. Men jeg skulle ønske at du kunne forholde deg til fakta og ikke bare fylle dine egne påstander i tanken før du starter møkksprederen.

Du maler på med ord som «lystmorder» og «maltrakterte lik» og å «spise sine medskapninger…». For hvert av disse ordene får jeg inntrykk av at du snakker om mennesker. Ikke rovdyr. Og igjen skjønner jeg hvor bekymra du er over fagkompetansen, for det kan jo hende at de klarer å formulere fakta slik at det til slutt synker inn hos deg også, og det vil selvfølgelig være fakta som aldeles ikke passer din tankegang fra 1800-tallet når det gjelder ulv.

Mener du at de er kompetente, de som hater dyret? Er sinte sauebønder som ikke har forstått at de må passe på dyrene og/eller sikre dem med rovdyrsikre gjerder i rovdyrområder, virkelig kompetente? Er jegere som nekter å jakte med bikkja i line og dermed utsetter en jaktkamerat for å bli tatt som inntrenger i et revir, kompetente? Er grådige skogseiere som vil tjene penger på å selge jaktområder, kompetente? Er de som tar dette personlig eller kun ser profitt i å bli kvitt ulven, kompetente, Kvikstad?

I andre yrker får man tilbud om omskolering eller man får en sluttpakke og må forlate bedriften når omsetningen er forandret og markedet viser at tjeneste eller varen ikke lenger er så ønsket fra forbrukerne. Når salg av sauekjøtt går ned, hva skjer med sauenæringa? Den øker på… til tross for at Nortura har rådet til det motsatte. Ingen i rovdyrområder vil gå med på å omlegge drifta, de tviholder på sauenæringa inntil de gråtende kan fortelle at «nå orker de ikke mer» og blir framstilt som martyrer på grunn av noe alle andre har skjønt for lenge siden: Antall sau må ned i Norge og det mest naturlige er at bøndene i nærheten av områdene politikerne har bestemt det skal være rovdyr, får hjelp til å omstille. Og mens krokodilletårene faller, faller også de få ulvene vi har for fellingstillatelser som uvettig deles ut, fordi antall sau nektes å gå ned. Ingen andre næringer i Norge får øke når salget går ned, ingen andre næringer får tømme statskassa med subsidier slik sauenæringa gjør. Og slike mener du har nok av kompetanse til å lære regjeringa om ulv???

Jeg skjønner veldig godt at du er bekymra for fagkompetansen når du så til de grader viser hvor lite du har lært om naturen og hvordan samspill mellom spise/bli spist fungerer, Kvikstad. Ifølge ditt innlegg burde det ikke finnes noen rovdyr som spiste sine medskapninger. Ikke andre enn mennesket, du spiser faktisk dine medskapninger, du også, når du først skal bruke slike fraser. Se mot Finland der det er mye mer ulv. Velfungerende ulveflokker. Rovdyr sørger for en sunn og sterk elgstamme, vet du hvor mye større elgene i Finland er, enn i Norge? Vet du hvilken rolle rovdyr har i naturen? Vet du at alt henger sammen og at menneskene er de eneste som ødelegger samspillet med sin grådighet og uvettige «regulering»?

Jeg håper at kompetansen vil stanse tåpelige innlegg fra rovdyrmotstandere som deg, Kvikstad, og ikke minst at den sørger for at det blir utført langt færre ulvejakter enn i dag. De koster tross alt samfunnet mye mer enn den faglige gjennomgangen gjør…

Berit Helberg

Medlem både her og der