Ifølge et innlegg med overskriften, «Det handler om mennesker», av Anders Nyhuus, ordførerkandidat Trysil Høyre, i Hamar Arbeiderblad 26. september, har Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen uttalt – «Vi er ikke forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser.»

Hva er da grunnen til at ulven er fredet her i landet? Og hvorfor er det så viktig å verne en dyreart som ble ulovlig gjeninnført for ca. 40 år siden, etter at den opprinnelige skandinaviske ulvestammen av nødvendige grunner ble utryddet på 1800-tallet? Og disse dyrene ikke har noen annen misjon enn å spre død og fordervelse alle steder de dukker opp?

Og hvordan kan det da ha seg at Elvestuen henviser til våre forpliktelser til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven hver gang han er på banen når det gjelder ulv, når vi ikke har slike forpliktelser?

Men er det mulig at han endelig har tatt Erik Lykkes uttalelser til Aftenposten 30. januar 2004, – hva Oslo namsrett kom fram til den 16. februar 2001, – og Borgarting lagmannsrett kom fram til 16. januar 2008 på alvor? I tillegg har Oslo tingrett for vel to år siden bekreftet at vi ikke er forpliktet til å ha en egen ulvebestand.

Nå håper jeg det snart blir slutt med at disse ulvevernerne bruker Bernkonvensjonen som støtte for sine påstander om at vi i er forpliktet til å ha ulv i Norge. Derimot har vi internasjonale konvensjoner som sier at når rovdyrene blir en trussel mot minoritetenes etablerte næringer, er det brudd på menneskerettighetene.

Jeg har tidligere i flere aviser henvist til hva Bernkonvensjonen og Menneskerettskonvensjonen sier når det gjelder dette tema, men har hittil ikke fått noen respons, før jeg nå kan lese i HA at Ola Elvestuen uttaler hva jeg flere ganger har henvist til i flere aviser: At vi ikke har noen forpliktelser til å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge