Sauenes verste fiende...?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSvar til Kristian N. Kvikstad 30. juni 2017.

Å lese svaret ditt til meg er ikke bare som å lese et deja Vu fra tidligere svar, men det er også et ekko fra en svunnen tid – tiden før vi visste at røyking var skadelig, at noe var mindre enn atomer, at gamle dinosaurer var skadelig for planeten og før vi skjønte at alt i naturen fungerte i et helhetlig samarbeid.

Det er ikke første gang du føler det nødvendig å påstå at jeg lever i en fantasiverden - men Kvikstad: Med hånden på hjertet må jeg spørre. Hvis alle ulver og endog rovdyr på den skandinaviske halvøy forsvant, hvordan ville dere da bortforklart svinntallet på de sauene som bare fortsatte å dø pinefullt i utmarka? For det ser faktisk ut som at det vil løse alle beitenæringas problemer om ulven forsvant når en leser enkeltes innlegg, og da spør jeg: Er det du eller jeg som lever i den største fantasiverdenen? Det er også utrolig fortvilende å gang på gang i debatten få skriftlige bevis i uttalelsene, bevis på at rovdyrvernere tenker mer på sauenes lidelser i utmarka, enn enkelte bønder og ulvemotstandere gjør. Dette mens det til stadighet messes fra den sistnevnte siden om hvor mye vi vernere hater sauer og bønder i sin helhet. Snakk om fantasiverden! Feil tar du også når du tillegger meg å sette alle sauebønder i samme bås. Skam deg! Det står ikke et eneste sted i artikkelen jeg skrev, at jeg skjærer alle sauebønder over samme kam. Du burde virkelig forholde deg for god til å tillegge meg løgner, selv om det er fristende.

Jeg er veldig glad for at dine ord blir lagt offentlig på internett, så får man se hvor den ulvehatende skoen trykker. For man må jo regne med svinn i store bedrifter. Norsk sauenæring er en stor bedrift og nå må det da være soleklart at man bør begynne å gjøre den bedriften mindre? Overskuddslagrene er bra tømt i panikkpriser, og så oppstår et nytt problem til neste fylling av fryselagere da det er enda flere lam på beite i år enn i fjor, naturlig nok, siden besetningene er større – det økte på med 350 sauebruk bare siden år 2014 på tross av Norturas egne advarsler. Det er dog de lammene som overlever utmarksbeite. Og på toppen av det, var vi ut fra gamle avtaler forpliktet til å ta inn 1000 tonn sauekjøtt fra utlandet… Jeg håper i fornuftens navn at DEN avtalen nå er avslutta!

Jeg skjønner ut ifra svaret ditt at du anser seriøse forskere som bløffmakere og løgnere, slik de fleste i FNR er overbeviste om. Er da i så fall rapportene fra radiomerkinga av ulvene i vinter, også bløff? Lyver SNO når de legger ut kart med oversikt over hvor ulvene har gått, noe som viser at de har holdt seg i sitt revir og jakta elg? Lyver SNO? Lyver VG når de skriver en artikkel om at det har ført til færre sauetap med flere ulver? Miljødirektoratet da, som skriver om historisk lave tapstall for rovdyr? Lyver de? Dyrebeskyttelsen da, som skriver om lidelser for sau og tap av sau på beite, lyver de også? For hvis det er din oppfatning at alle disse lyver, da begynner dette å se temmelig paranoid ut…

Når det gjelder din «arrestasjon» av mine tall kontra Riekeles ang. tapstall, vet du like godt som meg at det ikke kan opereres med annet enn ca-tall og at mye regnes ut ifra gjennomsnitt. Men jeg merker meg at du er mer opphengt i å arrestere spriket på 20.000 sau i svinntallet i de to innleggene du nevner, enn å være bekymra for de ca 80.000 – 100.000 sauene som lider på utmarksbeite på grunn av sykdom, fluelarver, jurbetennelse, flåttangrep, fastsitting og andre forjævligheter som medfører pinefull langtrukken død. Om det så er bare to prosent av totalt utslipp, så er antall lidelser uansett et sted mellom 80.000 – 100.000 det siste året. Når dette fordeles på hele beitesesongen, knapt et halvår, syns du det er hyggelige tall med tanke på hvor mange dyr som dør uten ulvens hjelp pr dag?

Et godt råd, Kvikstad: Sjekk kalenderen. Det er lenge siden år 1800 ble forlatt av oss andre… Sauenes verste fiende må nemlig være FNR og enkelte sauebønder med huet fremdeles i 1800-tallet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags