I OA torsdag 21 juni, med overskriftener – «Sauespisere, våkne nå.» – er Berit Helberg igjen ute med sine tirader mot sauebøndene, og hvor hun anbefaler folk å ikke ete sauekjøtt.

Hun ønsker tydeligvis sauebøndene dit pepper’n gror, og oppfordrer til boikott av sauekjøtt. Hun avslutter sitt innlegg med -«Slutt å kjøpe norsk sau. Det er det eneste språket de forstår: Det som rammer kontoen deres.» Dette er den verste form for bondehets jeg noen gang har sett på trykk, og en underlig form å drive rovdyrdebatt på. Er det virkelig nødvendig å henge ut ei hel yrkesgruppe for å drive sin kampanje for ulven?

Det er tydelig at sauebøndene er hennes verste fiender i rovdyrdebatten. Det er en så grusom form for rovdyrpolemikk hun bedriver at det mangler sidestykke. For meg virker det helt sjukt.

Og så prøver hun å innbille folk at disse ulveflokkene som ble tatt ut i vinter ville ha virket som sperrer mot svenske streifulver. Man må vel være temmelig trang i nøtta hvis man virkelig tror på dette tøvet om at det hadde blitt tatt mindre sau hvis disse to flokkene hadde fått leve? Eller mener hun at ulven som befinner seg på norsk side av grensa står klar til å forsvare sauene i norske beitemarker mot svenske streifulver? Tror hun virkelig at noen er så dumme at de biter på slike eventyr? – Og er hun virkelig så naiv at hun tror at disse ca. 120 sauene som nylig ble massakrert av ulv i Nord-Østerdal hadde blitt spart hvis disse to flokkene hadde fått leve? – Disse sauene som tilhørte en ung bonde som nylig hadde tatt over garden. Dette var nok ikke beste starten han kunne få som sauebonde. Men Helberg er vel så forblindet i sin rovdyrfanatisme at slike tragedier ikke biter på henne. – Hun godtar tydeligvis så inderlig vel den urett som ikke rammer henne selv. – Å hun liker ikke at ordene massemordere og lystmordere blir brukt når ulvene dreper i hundrevis sauer. Hun vil heller kalle det «overskuddsdreping.» – Hadde denne ulvetispa som drepte over 300 sauer i Hurdal, Hadeland og Toten for et år siden, og nå ulven som drepte det meste av saueflokken til den unge Østerdalsbonden, virkelig behov for så store overskuddslagre av sauekjøtt?

Ellers har jeg ikke behov for å kommentere så mye mer av det andre Berit Helberg skriver, det er bare den gamle leksa om at det blir produsert for mye sauekjøtt hun bruker i alle sine innlegg. Som om det skulle være viktige moment i ulvedebatten. Eller mener hun at vi skal ha så mye ulv og andre store rovdyr her i landet at de skal holde sauetallet nede? I hennes øyne rager ulven tydeligvis høyt over alle andre skapninger i naturen. Og sauebøndene er bare en torn i hennes øyne. Det viser hennes sluttreplikk som jeg refererte til i begynnelse av innlegget. Går det virkelig an å vise så mye hat mot ei yrkesgruppe som prøver å livnære seg på en så lite lukrativ produksjon, og som hele beitesesongen må leve i angst for ulveangrep på dyrene sine.?

Sauen er av de dyrene som på grunn av beiting på den mest varierte og beste plantefloraen som bare finnes i våre utmarker, skaffer oss det beste og reneste kjøttet, rent for antibiotika, veksthormoner og importert soya. I tillegg er den landskapspleier. Dette vil Berit Helberg sette en stopper for med sin grusomme aksjon mot sauebøndene. – Skam deg Berit Helberg. Hva slags menneske er du som greier å bygge opp så mye hat mot ei yrkesgruppe som driver ei ærlig og redelig næring og er med å skaffer deg mat på bordet? – Nei, jeg hadde glemt at du ikke spiser sauekjøtt fordi det blir produsert for mye av det. – Du framstiller sauebøndene nærmest som snyltere på samfunnet, men forherliger et av verdens verste rovdyr som ikke har noen annen misjon enn å legge bak seg store mengder maltrakterte dyrelik i naturen hvert år. – Ja som ulven nå har fått holde på med siden de første kom trillende inn her på gummihjul for vel 40 år siden. Er det ikke snart på tide å sette en stopper for dette vanviddet?

Til slutt sauespisere, spis mye mer sauekjøtt, det er sammen med viltkjøttet det sunneste og av det beste kjøttet som produseres på norsk jord, Ja for øvrig i resten av verden.