Svar til H. Johansen og L. Westermann

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Som jeg tidligere har skrevet har jeg levd det meste av mitt liv uten at det fantes ulv i Skandinavia, og hørte aldri om slike tapstall på sau som disse rovdyrvernerne hevder, men det var etter at man plantet ei ny ulvestamme at de store tapstallene begynte å florere i media. Og selv om bare ca. 20.000 blir erstattet som rovdyrtap kommer det av at ikke alle som blir rovdyrdrept blir funnet og registrert, og derfor kommer på kontoen over de som har gått med av andre årsaker enn rovdyr. Både mennesker og dyr kan være utsatt for ulykker hvor de enn befinner seg, enten uforskylt eller selvforskylt, men de forferdelige lidelsene ulven påfører sine ofre er menneskeskapt. Det begynte med at ei ny ulvestamme ble ulovlig utsatt her fra siste del av 1900-tallet og fram mot tusenårsskiftet, og som ble fredet sammen med de andre store rovdyrene. For Norge er det en av de verste faunakriminelle handlinger i nyere tid, og som er velsignet av myndighetene. Og i den forbindelsen er NOAH, sammen med lignende organisasjoner, pådrivere for at de de dyrene som forvolder disse forferdelige lidelsene ikke skal røres. Når det gjelder elgen og andre hjortedyr, er de en verdifull resurs i kostholdet, og som jegerne håndterer avlivingen av på en mer human måte enn ulven, og disse dyrene kommer bedre til nytte som menneskeføde enn at de havner i ulvemagen etter å ha gjennomgått forferdelige lidelser. Jeg så for en tid siden en film fra Canada hvor en ulveflokk begynte å spise på en elg de hadde tatt, mens den ennå var i live.

Årsaken til at ordet hjernedød ble brukt i mitt svar til lina Westermann var en reaksjon på følgende setning: «Ser man på områder med minimal menneskelig påvirkning er det ikke slik at dyrene spiser opp hverandre». En må jo lure på hva som rører seg i hodet på en person som hevder at dyrene som ikke blir utsatt for menneskelig påvirkning ikke spiser hverandre, når vi vet at ulv, jerv og gaupe kun lever på kjøtt og derfor er avhengige av å drepe og spise sine medskapninger uansett hvor de befinner seg?

Når det hevdes at vi i følge Bernkonvensjonen er forpliktet til å sikre levedyktige stammer av ulv er ikke det riktig. Derimot sier Bernkonvensjonen «at før myndighetene gjeninnfører en ny art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha ei målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge». I tillegg har Oslo Namsrett den 16. februar 2001 slått fast at Norge ikke har noen forpliktelser til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen. Dagens rovdyrpolitikk strider også mot FNs menneskerettskonvensjon. I artikkel 27 i denne konvensjonen heter det at «når rovdyrene blir en trussel mot utøvelsen av minoritetenes tradisjonelle næringer er det brudd på menneskerettighetene. Konvensjonen ble i 1999 stadfestet i norsk lovverk, i den såkalte menneskerettsloven, og er dermed gjeldende rett i Norge. Konvensjonen beskytter etniske minoriteter og deres tradisjonelle næringsutøvelse».

I siste avsnitt i sitt svar til meg skriver disse representantene fra NOAH: «Forskningen viser, uansett om Kvikstad vil innse det eller ikke, at det å skyte ulv hever konfliktnivået heller enn å dempe det». Det er det unødvendig å minne meg på. Så lenge det finnes organisasjoner som NOAH, for rovdyrs tettigheter, og deres likesinnede vil de nok gi lyd fra seg hver gang det kommer på tale å redusere ulvebestanden. Og det er i slike tilfeller, og i forbindelse med pelsdyrnæringa, NOAHs representanter kommer på banen. De reagerer med avsky hvis de ser noen skadde peisdyr i en pelsdyrfarm, men om det vises store hauger med sauelik, sauer med avrevne jur og innvollene på slep etter å ha fått smake ulvekjeften, hører vi ikke et pip fra den kanten. Og den trusselen ulven forårsaker for dem som er påtvunget å bo i ei ulvesone, med store ulveflokker rundt husene og unger som må dele veien med en ulveflokk på vei til skolen affiserer dem ikke. NOAH har ingen plass for menneskenes rettigheter i Bygde-Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags