Svar til Berit Helberg

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDu skriver i ditt svar til meg i OA torsdag 6. juli at «Å lese svaret ditt til meg er ikke bare som å lese et Déjà vu (de‘zha’vy) fra tidligere svar, men det er også et ekko fra svunnen tid». Her vil jeg kvittere med å si at å lese dine innlegg er som et Déjà vu fra tidligere innlegg med de samme argumentene om sau som går med av andre årsaker enn rovdyr, hets mot sauenæringa og forherligelse av ulven.

Du skriver også; «Det er ikke første gang du føler det nødvendig å påstå at jeg lever i en fantasiverden». Til det vil jeg svare at hvis du fortsetter å skrive dine innlegg i samme stil som hittil vil jeg fortsette med å påstå at du lever i din egen fantasiverden. – Du spør også: «Hvis alle ulver og endog rovdyr på den skandinaviske halvøy forsvant, hvordan ville dere da forklare svinntallet på de sauene som bare fortsatte å dø pinefullt i utmarka?» Først vil jeg opplyse deg om at jeg drev med sau i mange år, og som ble sluppet på utmarksbeite uten store rovdyr, og hadde minimale tap på beite, og jeg hørte aldri om slike tapstall som du skriver om før noen forskrudde personer på ulovlig vis begynte å sette ut ei ny ulvestamme fra sist på 1970-tallet og fram mot tusenårsskiftet, og som i dag terroriserer alle forskjellige grasetere i våre utmarker. Selv om det går med sau av andre årsaker enn rovdyr er da vel ikke det noe argument for å gjøre situasjonen enda verre med å plassere store horder med massemordere som etterlater seg store mengder dyrelik i vår vakre natur?

Når du skriver at å lese svaret fra meg er som å lese et Deja -vu fra tidligere svar, må det nødvendigvis bli til at man bruker de samme svarene på de samme argumentene, som du lirer av deg i alle dine innlegg.

Når en vet at du bekjenner deg som medlem i tre av de mest ekstreme og bondefiendtlig rovdyrverneorganisasjonene i dette landet, Rovdyrenes Røst, Bygdefolk for rovdyr og Foreningen Våre Rovdyr er det lett å forstå dine holdninger.

Du skriver blant annet at jeg bør skamme meg over at jeg har skrevet at du skjærer alle sauebønder over samme kam og at jeg burde være for god til å tillegge deg slike løgner. Her er det du som bør skamme deg over å servere løgner, for jeg har aldri satt på trykk at du skjærer alle sauebønder over samme kam, selv om jeg innerst inne har god grunn til å mene det.

Du skriver også. «Jeg skjønner ut fra svaret ditt at du anser seriøse forskere som bløffmakere og løgnere». Jeg har ingen tillit til statslønnede såkalte forskere som forkynner vranglære og skriver det som passer sine oppdragsgivere best. Og når noen i full offentlighet går ut med slikt vrøvl som at det kun er svenske streifulver som dreper norsk sau, at det har ført til færre sauetap med flere ulver og Miljødirektoratet som skriver om historisk lave tapstall for rovdyr, må dere regne med at folk som tenker selv ikke biter på slikt sludder. Hvis tapstallene til rovdyr går ned er det kun en årsak til det, nemlig at det blir sluppet færre sauer i de mest rovdyrbrfengte områdene. I denne såkalte ulvesona er det vel knapt nok sau igjen? Og etter alle ulvemassakrene i Hurdal, Hadeland og Toten har de fleste unnlatt å slippe dyrene i utmarka. De må beite ned det foret på innmark som dyrene skal leve av til vinteren, og på grunn av det må myndighetene trå til å kjøpe vinterfor til disse dyrene. Dette er galimatias satt i scene av uansvarlige politikere godt hjulpet av ekstreme rovdyrvernere, og som skattebetalerne blir belastet med på skatteseddelen. Til det vil jeg spørre om skattebetalerne er villige til i all framtid å akseptere og bli belastet på skatteseddelen med alle de millioner kroner disse uansvarlige politikerne sløser bort på dette vanviddet hvert eneste år? Og når man i tillegg er vitne til hvilke forferdelige tragedier årsaken til dette pengesluket forvolder sin medskapninger hver dag hele året?

Når det gjelder disse forskjellige svinntallene som har gått igjen i nær sagt alle dine og dine likesinnedes innlegg, skriver du at du har merket deg at jeg er mer opphengt i å arrestere spriket på 20.000 sau i svinntallet i de to innleggene, fra deg og Helga Riekles, som jeg kommenterte i OA lørdag 1. juli, «enn å være bekymra for de ca. 80.000-100.000 som lider på utmarksbeite på grunn av sykdom, fluelarver, jurbetennelse, flåttangrep, fastsitting og andre forgjevligheter som medfører pinefull langtrukken død». Var det noen som snakket om Déjà vu? Eller hakk i plata?

Til slutt i ditt innlegg ber du meg om å sjekke kalenderen, og at «det er lenge siden år 1800 ble forlatt av oss andre ...» - Jeg tror at hvis du hadde levd på 1800-tallet og gitt uttrykk for slike ekstreme holdninger mot dem som produserte mat da, som du nå tillater deg på 2000-tallet, ville du sannsynligvis blitt buret inne som ikke tilregnelig. Takket være slike som deg, dine likesinnede og uansvarlige politikere, er vi i ferd med å komme i liknende situasjon som gjorde at man til slutt på siste halvdel av 1800-tallet måtte gå militært til verks for å kvitte seg med denne landeplagen som ulven utgjorde.

Til slutt vil jeg anbefale deg, Berit Helberg, å komme deg ned på landjorda og forholde deg til de faktiske forhold slik det fortoner seg for alle som finner sine dyr maltraktert av disse monstrene som du og dine likesinnede forherliger, i stedet for å dumme deg ut med alle disse sidesprangene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags