Erstatning til sauebøndene

Ulv

Ulv

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det har nå kommet lovnad fra Klima- og miljødepartementet om at sauebøndene i Hurdal, Hadeland og Toten skal få erstatning etter ulvemassakrene tidligere i sommer. Det skulle nå også bare mangle, for det er myndighetene som er ansvarlige for at slike massakrer skjer. Hvis alle involverte i denne miljøkatastrofen skal få full kompensasjon blir det ikke småpenger staten må ut med. Foreløpige beregninger fra Fylkesmannen viser at denne ene ulvetispa har koster skattebetalerne ni millioner kroner.

Men dette er bare foreløpige beregninger. Jeg håper at den endelige summen blir offentliggjort for allmennheten slik at folket får et innblikk i hva det koster å måtte forholde seg til et dyreslag som etterlater seg så mye tragedier.

Jeg har tidligere pekt på at dette er den verste menneskeskapte miljøkriminaliteten mot Bygde-Norge i nyere tid, og som det til enhver tid sittende storting har ansvaret for. Jeg begriper ikke at flertallet av våre folkevalgte ikke innser at dette ikke kan fortsette. Er det alle disse forskjellige avskygninger av rovdyrverneaktivister som veier tyngst på vektskåla i rovdyrpolitikken?

Hvert år kaster myndighetene bort flere titalls millioner krone på å forvalte et dyr som ikke har noen annen misjon enn å spre død og fordervelse i sine omgivelser, mens vi ikke har råd til bl.a. livsforlengende brystkreftmedisiner. Medisiner jeg nylig leste om er tilgjengelig i mange andre europeiske land, bl.a. land med dårligere økonomi enn Norge.

I stedet aksepteres det f.eks. at Klima- og miljødepartementet kaster bort millionsummer til bl.a. genforskning på den ulvestamma som befinner seg i Norge, hvor de bl.a. har hyret inn tre amerikanske forskere. En forskning som skal gå over minst tre år. Hva i all verden for slags hensikt har det å bruke store ressurser på dette tullet? Uansett hva slags gener disse ulvene er i besittelse av må de ha kjøtt for å overleve, og det får de kun ved å drepe sine medskapninger. Men i tillegg opptrer de som lystmordere, som vi har sett, ikke bare i sommer men gjennom snart 40 år.

En skulle tro at myndighetene etter så mange år hadde innsett at vi ikke kan huse slike massemordere i våre beitemarker, og i tillegg frede dem. Er det for å ta fokuset bort fra virkeligheten, slik den fortoner seg for alle dem som gjennom alle disse årene har måttet leve med denne rovdyrterroren, at Klima- og miljødepartementet vil kaste bort enda flere millioner kroner på denne såkalte genforskningen? Man kommer ikke bort fra at ulv er ulv og at de følger sine drapsinstinkter uansett hvilke gener de er i besittelse av.

Mener virkelig flertallet på Stortinget at husdyrbøndene år etter år må finne seg i å oppleve slike tragedier vi stadig er vitne til, bare for å tilfredsstille disse rovdyrvernerne og avstandsromantikerne?

Er det ikke snart på tide at myndighetene innser at dette må ta slutt, og at de i første rekke opphever fredningen av disse lystmorderne, slik at de fritt kan fjernes så fort de viser seg i de områder som er prioritert beitedyr? Og mener virkelig flertallet av det norske folk at pengene som sløses bort på dette vanviddet er vel anvendte penger for at vi skal måtte godta at våre grasetere utsettes for slike forferdelige lidelser år etter år? Og mener de at det er viktigere enn livsforlengende brystkreftmedisiner som Norge ikke har råd til?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags