Åpent brev til Ola Elvestuen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Er du, Ola Elvestuen, nylig påtroppende Klima- og Miljøminister, klar over at du nå tar over hovedansvaret for å forvalte ei ulvestamme som er etterkommere av ulv som det er skrevet flere bøker om at ble ulovlig plantet her fra siste halvdel av 1970-tallet og fram mot årtusenskiftet? Dette som er den verste faunakriminelle handlingen mot landet i nyere tid, er jeg redd blir enda verre med deg ved roret i KLM-departementet, hvis du får gjennomslag for hva som er din agenda. Heldigvis tror jeg det ennå finnes folk på Stortinget som fremdeles er i besittelse av såpass med sunt vett at de innser hvilken ubotelig skade din annonserte ulvepolitikk vil ha for husdyrbøndene.

Og med den appellen du holdt i forbindelse med demonstrasjonen for ulv foran Stortinget 15. oktober 2016, vet vi hva som venter med deg som Klima- og miljøminister hvis ulvepolitikken blir praktisert slik du har forhåndsannonsert. Det blir å stille Norge tilbake til 1800-tallet, hvor ulven til slutt gjorde det umulig med beitedyr i utmarka, og derfor måtte fjernes. Det samme tror jeg før eller siden vil tvinge seg fram hvis man fortsatt ønsker å utnytte disse verdifulle beiteressursene som vårt naturlandskap byr på. I denne forbindelse vil jeg referere noen kloke ord som Johan Andersen, naturekspert og medlem i Naturvernforbundet, uttalte i Aftenposten for noen år siden: «Ulven er en anakronisme i norsk natur og samfunn. Tiden og utviklingen har løpt fra den i de 100 årene den har vært borte. Fraværet har gjort det mulig å gjenoppbygge hjorteviltet og utvikle et enestående rikt dyreliv og friluftsliv. For landbruket har det vært redningsplanken å få utnytte de unike, naturlige beiteressursene. Det står nå i fare.» Dette ble skrevet den gang det fantes folk i Naturvernforbundet, og ellers, som hadde forståelse for hva man kunne forbinde med naturvern. En får inntrykk av at det dere i Venstre forbinder med naturvern er å la all ulv få leve, og formere seg fritt. Da er man en god naturverner. Og står du inne for den uttalelsen man kan lese på Venstres hjemmeside, og som er referert i Nationen 19. januar og lyder som følger?: «I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran.» Jeg kunne tenke meg at de som kommer med slike uttalelser fikk oppleve en tilværelse blant verdens sultende befolkning. Da tror jeg ikke de ville akseptere noen konkurranse i matfatet av store rovdyr. Mener også du, i likhet med den eller de som har lagt ut ovenstående uttalelse på Venstres hjemmeside, at det finnes internasjonale konvensjoner som forplikter et land å ha så store forekomster av store rovdyr at det truer etablerte næringer? Er du kanskje ikke klar over at det da er brudd på menneskerettighetene? Når du er så opptatt av å henvise til bl.a. Bernkonvensjonen når det gjelder vår forpliktelser i henhold til ulv, vil jeg også anbefale deg å undersøke hva FNs og den Europeiske menneskerettskonvensjonen sier om når store rovdyr truer minoritetenes næringsgrunnlag. Eller er du også i likhet med en del av dine partifeller mer opptatt av ulvens rettigheter enn husdyrholdernes?

Er du upåvirket av hva ulven gjør mot våre beitedyr og hjorteviltstammer, og av hva saueeierne I Hurdal, Hadeland og Toten opplevde på forsommeren 2017, hvor ei enslig ulvetispe gikk amok i saueflokkene og massakrerte vel 300 sauer, med de forferdelige lidelser det medførte, i tillegg til alle fysiske og psykiske påkjenningene for alle berørte parter? Men dette bekymrer vel ikke en statslønnet byråkrat som sitter trygt på sitt kontor i hovedstaden og har glemt hvor han stammer fra. Er du klar over at med de mengder ulv du, sammen med forskjellige avskygninger av ulveværneorganisasjoner ønsker, blir det umulig med beiting i utmarka? Og at den reneste og sunneste kjøttproduksjonen på den mest varierte plantefloraen vi har i landet vil gå tapt? For hvis ingen ulver skal skytes, men kan formere seg fritt, slik du tydeligvis ønsker, kan man ikke slippe husdyrene utenfor fjøsdøra før de havner de rett i ulvekjeften, og hjorteviltstammene vil gå samme veien. Og resultatet blir at også sauekjøttet, i likhet med snart alt annet kjøtt vi konsumerer vil komme fra dyr som aldri får oppleve å få beite grønt gras.

Og i din argumentasjon for å øke ulvestamma bruker du Bernkonvensjonen som sannhetsvitne, og at ulven er sterkt truet. Dette er usannheter som stadig gjentas til det kjedsommelige fra dere ulveelskere. Kan du fortelle meg hvor i Bernkonvensjonen det står at vi er forpliktet til å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge? Har du ikke fått med deg hva Ekspedisjonssjef Erik Lykke, som var med å framforhandlet Bernkonvensjonen uttalte til Aftenposten 30. januar 2004? «Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med å forhandlet fram, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha en målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.» Dette har jeg referert til tidligere uten at noen har prøvd å bestride det. Men det blir bare neglisjert. Er det slik at man må ha en viss status i samfunnet for å bli tatt på alvor? Må man enten være fra en statsstøttet rovdyrverneorganisasjon, eller fra statslønnede byråkrater som øser ut milliarder kroner av skattebetalernes penger i bare tull?

Til slutt, synes du det er noe hyggelig, når du som i Hamar Arbeiderblad 18. januar i år blir karikert som ulv og kalt Ola Ulvestuen, og at dette navnet kanskje blir hengende ved deg i visse kretser, hvis du har tenkt å praktisere ulveforvaltninga etter dine tidligere uttalelser?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags