Sympati og støtte til beitebrukerne i Hedmark

Terje Holen

Terje Holen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Klima og Miljøminister Vidar Helgesen ga beitenæringa i Hedmark spesielt, men også distriktene som helhet, ei svært uventet julegave med sitt nei til forvaltning av ulven på norsk jord. Forundringen ligger særlig i at statsråden ikke tar hensyn til Stortingets flertall i saken. I etterkant har flere organisasjoner stilt berettiget spørsmål ved lovanvendelsen som er brukt. Vi merker oss også at LMD som fagdepartement for beitenæringa har kommet til motsatt konklusjon enn Helgesen og Regjeringen. Oppland Bonde og Småbrukarlag vil i sympati med alle som blir berørt på en negativ måte vise dette med deltagelse i ei stor markering i Oslo i 4. januar. Mange av våre medlemmer deltar sammen med representanter fra ulike utmarksnæringer som blir berørt og andre som ikke aksepterer vedtaket. Budskapet til Regjeringa og Helgesen vil være krav om endring av vedtaket slik at ulven kan forvaltes på en måte som gjør det mulig for folk å leve trygt i distriktene, og at det fortsatt skal kunne drives beitebruk i utmarka. I likhet med de andre store rovdyrene må også ulven forvaltes slik at det vedtatte bestandsmålet er grunnlaget for antall ulv på norsk jord. Store deler av ynglesona for ulv er allerede tømt for beitedyr. Blir vedtaket stående står nye områder for tur og Oppland vil være av de områdene som i framtida vil få store utfordringer med ulv på vandring. Vedtaket kan også få betydning for forvaltningen av både jerv, gaupe og kongeørn.

La oss stå sammen om å kreve en forvaltning av ulven som er i tråd med Stortingets bestemmelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags